Web aktuálního ročníku konference najdete na http://excel.fit.vutbr.cz.

Galerie

Excel@FIT 2018 v médiích

Videa z akce


Fotky z akce