Pro studenty

Studujete na FIT?

Přijďte na Excel@FIT:
 • Pochlubit se svou diplomkou nebo bakalářkou.
 • Inspirovat se pracemi ostatních studentů.
 • Setkat se se zástupci firem, které hledají kvalifikované absolventy v našem regionu.
 • Nabrat zkušenosti s prezentováním vlastní práce a z debat o práci druhých.
 • Pobýt v komunitě akademických pracovníků, aktivních studentů, lidí z praxe, absolventů.
 • Získat finanční ocenění za zajímavý výsledek vaší práce.

Jak se zúčastnit?

 • Napište článek o své práci (diplomce, bakalářce, vlastním projektu, výzkumných experimentech, ...) a odevzdejte ho podle pokynů níže.
 • Pokud si nejste jisti, jestli z vašeho projektíku článek jde napsat (většinou jde!), poraďte se se svým vedoucím nebo s organizátory Excel@FIT.
 • Přijďte se jen tak podívat na články a plakátky ostatních studentů.

Tematické okruhy článků

Vše, co se studuje a řeší na FITu, tedy kromě jiného: Počítačová architektura a vestavěné systémy Testování, analýza a verifikace hardware Systémy reálného času Systémy odolné vůči poruchám Operační systémy Databáze a data-mining Webové technologie Informační systémy Zpracování obrazových dat Zpracování zvuku Analýza textových dat Počítačová grafika Robotika a umělá inteligence Kryptografie Bezpečnost Počítačové sítě Bioinformatika Uživatelská rozhraní Modelování a simulace Formální jazyky a automaty Programovací jazyky a překladače Paralelní a distribuované výpočty Nekonvenční výpočetní techniky Návrh software Formální metody

Zaměření práce

 • VÝZKUM / RESEARCH - výzkumná práce
 • DEMONSTRACE / DEMONSTRATION - experimentální ověření nebo demonstrace konceptu
 • INOVACE / INNOVATION - vylepšení existující metody nebo její implementace, včetně odstranění omezení
 • IMPLEMENTACE / IMPLEMENTATION - implementace existující metody
 • STARTUP / STARTUP - řešení vytvořená s cílem následné komercializace
 • OPENSOURCE - řešení vytvořené pro komunitu
 • ZAKÁZKA / JOB - řešení vytvořené na míru podle externě zadaných požadavků
 • ZÁBAVA / HOBBY - práce pro zábavu

Harmonogram

od 1. 3. registrujte se a odevzdejte článek
 • Návod na vypracování článku: v přípravě 2018-ExcelFIT-HowToWrite.pdf.
 • Závazná LaTeX šablona: v přípravě ExcelFIT-template.zip (ano, správně, musíte použít LaTeX).
 • Očekávaný rozsah článku je cca 4-5 vysázených stran. Pokud se dokážete vyjádřit na dvě strany a článek obsahuje vše, co má, nevyplňujte ho vatou. Pokud je text hutný a žádnou větu již nelze odstranit, aniž by došlo ke ztrátě jeho smyslu, můžete mít třeba 6 nebo 7 stran.
 • Odevzdávejte PDF (s číslovanými řádky, jak je zapnuto v šabloně) společně se zdrojovými kódy v LaTeXu a potřebnými obrázky.
1) Přihlaste se do systému EasyChair. Pokud ještě nemáte účet, vytvořte si jej. 2) V systému EasyChair klikněte vlevo nahoře na New Submission. 3) Vyplňte následovně:
 • First name† (*): jméno
 • Last name (*): příjmení
 • Email (*): FIT email !!!
 • Country (*): Czech Republic
 • Organization (*): FIT VUT
 • Web site: nic
 • Corresponding author: ANO
 • Title: název článku (copy/paste z článku)
 • Abstract: abstrakt (copy/paste z článku)
 • Keywords: klíčová slova (copy/paste z článku)
 • Topics:
  • Tematické okruhy článku: vyberte jedno nejbližší téma. Pokud je to třeba 50:50, tak vyberte 2. Nevybírejte jich mnoho jenom proto, že jste se jednou o tom tématu zmínili v článku.
  • Zaměření práce: vyberte jedno zaměření, které je nejblíže Vaší práci.
Pokud je více autorů, tak podobně vyplňte i ty ostatní.
 • Upload paper: přiložte hotové PDF článku
 • Upload attachement: přiložte zip se zdrojáky LaTeXu
4) Klikněte na Submit! V případě, že budete mít novou verzi článku, můžete vpravo nahoře využít odkazu Add or update files.
do 24. 3. práce, práce, práce
 • pracujte na svém nápadu, studujte, zkoušejte, experimentujte, programujte
 • konzultujte své nápady a postup práce s mentory (akademici a výzkumníci na FIT)
 • vyhodnocujte řešení a diskutujte výsledky (s mentory, kolegy, kamarády)
 • pište text článku - česky, slovensky, anglicky
 • sledujte informace o konferenci
 • hlídejte si termíny a podmínky
24. 3. konec registrace a termín odevzdání článku
po sdělení recenze v EasyChair (cca 1.4), aktualizujte svůj článek
 • Reagujte a zapracujte připomínky a doporučení recenzenta.
 • Napište vyjádření k recenzím a k aktualizaci článku - max 200 slov o tom, jaké úpravy v článku jsou, v čem se recenzenti mýlí, co přehlédli, apod.
do 8. 4. odevzdejte aktualizovaný článek včetně vyjádření k recenzím a prezentační materiály, tj. následující dokumenty:
 • aktualizovaný článek - v PDF + LaTeXové zdrojáky a obrázky
 • vyjádření k recenzím a k aktualizaci článku - max 200 slov plaintext
 • prezentační materiály: náhled práce, shrnující slajd, plakát a případně i video (v přípravě návod zde)
12. 4. se dozvíte, zda vaše práce byla přijata do konference
 • 12 prací bude vybráno k ústní prezentaci - autorům doporučujeme připravit si slajdy
 • Všechny přijaté práce budou prezentovány na přehlídce prací plakátem a případně demonstrátorem a dále budou zařazeny do sborníku konference.
 • Některé práce se do konference prostě nevejdou - pohlídejte si, že nebudete mezi nimi a vylaďte proto svůj článek.
25. 4. konference
 

FAQs

Výsledek je týmová práce, co s tím? Do článku uveďte všechny autory výsledku. O případnou cenu se budete muset podělit. Nejsem studentem FIT? Tento ročník je určen pouze pro student/ky FIT, přesto vás zveme k volné návštěvě konference. Co má být ve "vyjádření k recenzím"? Reakce autora článku na recenze. Pokud recenzenti hodnotili příliš přísně nebo nefér, můžete s nimi polemizovat. Pokud vyzvali k úpravám a vy jste je do článku zapracovali, upozorněte na svoje úpravy. Toto vyjádření, společně s recenzemi a původní a aktualizovanou verzí článku budou mít k dispozici panely a podle nich budou posuzovat kvalitu článků. Co je to shrnující slajd? Shrnující slajd (angl. pitch slide) je snímek (obrázek), který shrnuje hlavní myšlenku/výsledek/nápad a pomáhá lépe sdělit to nejdůležitější v 10 vteřinách. V den konference se všichni účastníci prostřídají a každý ve dvou větách pozve ke zkouknutí své práce - a vizuálně mu k tomu pomůže právě tento slajd. K čemu je ten obrazový náhled? Použijeme ho ve webovém sborníku - a asi i jinde - jako vizuální pomůcku k zapamatování vaší práce. Obrázek by měl na první pohled vyjadřovat, o čem je práce - takový malý obrazový abstrakt. Nevyjádří všechno - měl by být čitelný i při zmenšení na 200x200 pixelů. Moje práce nemá žádného vedoucího. Co mám dělat? Vedoucího mít nemusíte. V takovém případě si s článkem a dalšími materiály musíte poradit sám. Může být ale výhodnější (a doporučujeme to) kontaktovat někoho z akademických pracovníků, kterému věříte, který má blízko k tématu práce a který by s článkem a vším ostatním pomohl. Článek chci psát česky/slovensky. Jakým jazykem napsat abstrakt? Celý článek ať je napsán jedním jazykem - pokud je článek anglicky, abstrakt ať je taky anglicky, když je článek česky, abstrakt ať je taky česky. Mám akademického vedoucího práce uvést jako spoluautora? Jak to cítíte. Pokud pracujete na nápadu vedoucího pod jeho odborným vedením, ale v příspěvku prezentujete svůj osobní přínos - způsob zpracování myšlenky, její technické realizace, precizní vyhodnocení, kreativní grafika atd., je vhodné ho zmínit v poděkování (po závěru, před literaturou, nečíslovanou sekcí - \section*{Acknowledgements}, \section*{Poděkování}). Pokud je ale prezentovaný výsledek práce Vaším společným dílem s vedoucím, je správné ho uvést jako spoluautora. Ve svém řešení používám práci vedoucího, externí knihovny, práci spolužáků. Můžu? Jak to prezentovat? Můžete - není třeba vymýšlet kolo, je lepší využít knihovny třetích stran a znalosti a řešení vedoucího. Ve svém článku a v prezentaci ale prezentujte svoji práci - jak jste s hotovými řešeními naložili, co jste s nimi vymysleli, co je váš přínos.