Web aktuálního ročníku konference najdete na https://excel.fit.vutbr.cz.

Pro firmy

Vážení partneři,

rádi bychom Vás pozvali na konferenci studentské tvůrčí odborné činnosti Excel@FIT, kterou pořádá Fakulta informačních technologií VUT v Brně. Konference si klade za cíl prezentovat zajímavé nápady, technická řešení a odborné výsledky studentů v oblasti informačních technologií a nabídnout možnost setkávání studentů, výzkumníků a odborníků z průmyslu a sdílení myšlenek a zkušeností.

V rámci konference prezentují šikovní studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů Fakulty informačních technologií zajímavé výsledky své tvůrčí práce. Prezentace studentů probíhají veřejně, a to jak formou ústní prezentace v hlavním sále, tak formou přehlídky plakátů a demonstrátorů v prostorách konference. Máte tak nejen možnost seznámit se s výsledky vybraných studentů, ale dále i možnost osobně je prodiskutovat přímo s jejich autory.

Aktivní účast firem na konferenci je důležitou součástí Excel@FIT. Možnost aktivní partnerské účasti na konferenci je vyhrazena pouze pro partnery FIT VUT v Brně.

Přehledněji viz tabulka:

Úroveň Hlavní Generální
Logo na prezentačních materiálech konference (web, jmenovka apod.) a jmenovité poděkování v průběhu slavnostního vyhlašování výsledků,
Možnost navrhnout své odborníky jako členy odborných komisí pro výběr prací k prezentaci na konferenci a/nebo k ocenění,
Možnost navrhnout a předat jedno zvláštní ocenění za partnera, v rámci předání bude prostor pro krátkou prezentaci firmy, možnost stručného zdůvodnění výběru práce s návazností na odborné zaměření firmy v délce max. 30 vteřin. Konkrétní cenu zajistí partner ve vlastní režii a dle vlastní preference a uvážení,
Možnost být členy Panelové diskuze, která proběhne v hlavním sále konference,
Plakát (max. šířka/výška 1×2 [m]) a malý stolek (60x60[cm]) v prostorách konference (prostor 1×1[m]), možnost praktických ukázek odborných výsledků firmy na stanovišti na vlastním notebooku nebo tabletu,
Možnost navrhnout a předat dvě zvláštní ocenění za partnera, v rámci předání bude prostor pro krátkou prezentaci firmy, možnost stručného zdůvodnění výběru práce s návazností na odborné zaměření firmy v délce max. 2 min. Konkrétní ceny zajistí partner ve vlastní režii a dle vlastní preference a uvážení,
Stánek (max. hloubka/šířka/výška 2x3x2 [m]), video-prezentace na vlastní obrazovce.

Vítáme účast široké odborné i laické veřejnosti, proto je samotná (návštěvnická) účast na konferenci bezplatná.

Potřebné organizační informace doplňující výše uvedené informace o konkrétní podmínky, harmonogram a praktické pokyny jsou k dispozici u zástupce pro partnery konference http://excel.fit.vutbr.cz/2020/kontakt/