Web aktuálního ročníku konference najdete na https://excel.fit.vutbr.cz.

Pro studenty

Studujete na FIT?

Přijďte na Excel@FIT:

 • Pochlubit se svou diplomkou nebo bakalářkou.
 • Inspirovat se pracemi ostatních studentů.
 • Setkat se se zástupci firem, které hledají kvalifikované absolventy v našem regionu.
 • Nabrat zkušenosti s prezentováním vlastní práce a z debat o práci druhých.
 • Pobýt v komunitě akademických pracovníků, aktivních studentů, lidí z praxe, absolventů.
 • Získat finanční ocenění za zajímavý výsledek vaší práce.

Jak se zúčastnit?

 • Napište článek o své práci (diplomce, bakalářce, vlastním projektu, výzkumných experimentech, …) a odevzdejte ho podle pokynů níže.
 • Pokud si nejste jisti, jestli z vašeho projektíku článek jde napsat (většinou jde!), poraďte se se svým vedoucím nebo s organizátory Excel@FIT.
 • Přijďte se jen tak podívat na články a plakátky ostatních studentů.

Tematické okruhy článků

Vše, co se studuje a řeší na FITu, tedy kromě jiného:
Počítačová architektura a vestavěné systémy Testování, analýza a verifikace hardware Systémy reálného času Systémy odolné vůči poruchám Operační systémy Databáze a data-mining Webové technologie Informační systémy Zpracování obrazových dat Zpracování zvuku Analýza textových dat Počítačová grafika Robotika a umělá inteligence Kryptografie Bezpečnost Počítačové sítě Bioinformatika Uživatelská rozhraní Modelování a simulace Formální jazyky a automaty Programovací jazyky a překladače Paralelní a distribuované výpočty Nekonvenční výpočetní techniky Návrh software Formální metody

Zaměření práce

 • VÝZKUM / RESEARCH – výzkumná práce
 • DEMONSTRACE / DEMONSTRATION – experimentální ověření nebo demonstrace konceptu
 • INOVACE / INNOVATION – vylepšení existující metody nebo její implementace, včetně odstranění omezení
 • IMPLEMENTACE / IMPLEMENTATION – implementace existující metody
 • STARTUP / STARTUP – řešení vytvořená s cílem následné komercializace
 • OPENSOURCE – řešení vytvořené pro komunitu
 • ZAKÁZKA / JOB – řešení vytvořené na míru podle externě zadaných požadavků
 • ZÁBAVA / HOBBY – práce pro zábavu

Harmonogram

od 28. 2. registrujte se a odevzdejte článek
 • Návod na vypracování článku: stáhnout [PDF].
 • Závazná LaTeX šablona: stáhnout [ZIP] (ano, správně, musíte použít LaTeX).
 • Očekávaný rozsah článku je cca 4-5 vysázených stran. Pokud se dokážete vyjádřit na dvě strany a článek obsahuje vše, co má, nevyplňujte ho vatou. Pokud je text hutný a žádnou větu již nelze odstranit, aniž by došlo ke ztrátě jeho smyslu, můžete mít třeba 6 nebo 7 stran.
 • Odevzdávejte PDF (s číslovanými řádky, jak je zapnuto v šabloně) společně se zdrojovými kódy v LaTeXu a potřebnými obrázky.

1) Přihlaste se do systému EasyChair. Pokud ještě nemáte účet, vytvořte si jej.

2) V systému EasyChair klikněte vlevo nahoře na New Submission.

3) Vyplňte následovně:

 • First name† (*): jméno
 • Last name (*): příjmení
 • Email (*): FIT email !!!
 • Country (*): Czech Republic
 • Organization (*): FIT VUT
 • Web site: nic
 • Corresponding author: ANO
 • Title: název článku (copy/paste z článku)
 • Abstract: abstrakt (copy/paste z článku)
 • Keywords: klíčová slova (copy/paste z článku)
 • Topics:
  • Tematické okruhy článku: vyberte jedno nejbližší téma. Pokud je to třeba 50:50, tak vyberte 2. Nevybírejte jich mnoho jenom proto, že jste se jednou o tom tématu zmínili v článku.
  • Zaměření práce: vyberte jedno zaměření, které je nejblíže Vaší práci.

Pokud je více autorů, tak podobně vyplňte i ty ostatní.

 • Upload paper: přiložte hotové PDF článku
 • Upload attachement: přiložte zip se zdrojáky LaTeXu

4) Klikněte na Submit!

V případě, že budete mít novou verzi článku, můžete vpravo nahoře využít odkazu Add or update files.

do 22. 3. práce, práce, práce
 • pracujte na svém nápadu, studujte, zkoušejte, experimentujte, programujte
 • konzultujte své nápady a postup práce s mentory (akademici a výzkumníci na FIT)
 • vyhodnocujte řešení a diskutujte výsledky (s mentory, kolegy, kamarády)
 • pište text článku – česky, slovensky, anglicky
 • sledujte informace o konferenci
 • hlídejte si termíny a podmínky
22. 3. konec registrace a termín odevzdání článku
po sdělení recenze v EasyChair (cca 30. 3.), aktualizujte svůj článek
 • Reagujte a zapracujte připomínky a doporučení recenzenta.
 • Napište vyjádření k recenzím a k aktualizaci článku – max 200 slov o tom, jaké úpravy v článku jsou, v čem se recenzenti mýlí, co přehlédli, apod.
do 13. 4. 23:59 odevzdejte aktualizovaný článek včetně vyjádření k recenzím, tj. následující dokumenty:
 • aktualizovaný článek – v PDF + LaTeXové zdrojáky a obrázky
 • vyjádření k recenzím a k aktualizaci článku – max 200 slov plaintext
kolem 20. 4. se dozvíte, zda vaše práce byla přijata do konference
 • 12 prací bude vybráno k ústní prezentaci – autorům doporučujeme připravit si slajdy
 • Všechny přijaté práce budou prezentovány na přehlídce prací plakátem a případně demonstrátorem a dále budou zařazeny do sborníku konference.
 • Některé práce se do konference prostě nevejdou – pohlídejte si, že nebudete mezi nimi a vylaďte proto svůj článek.
do 3. 5. 23:59 odevzdejte prezentační materiály:
 • náhled práce
 • shrnující slajd
 • plakát
 • případně i video

návod zde

27. 5. konání konference Excel@FIT 2020 digitální formou pomocí webináře

 

FAQs

 • Výsledek je týmová práce, co s tím?
  Do článku uveďte všechny autory výsledku. O případnou cenu se budete muset podělit.
 • Nejsem studentem FIT?
  Tento ročník je určen pouze pro student/ky FIT, přesto vás zveme k volné návštěvě konference.
 • Co má být ve „vyjádření k recenzím“?
  Reakce autora článku na recenze. Pokud recenzenti hodnotili příliš přísně nebo nefér, můžete s nimi polemizovat. Pokud vyzvali k úpravám a vy jste je do článku zapracovali, upozorněte na svoje úpravy. Toto vyjádření, společně s recenzemi a původní a aktualizovanou verzí článku budou mít k dispozici panely a podle nich budou posuzovat kvalitu článků.
 • Co je to shrnující slajd?
  Shrnující slajd (angl. pitch slide) je snímek (obrázek), který shrnuje hlavní myšlenku/výsledek/nápad a pomáhá lépe sdělit to nejdůležitější v 10 vteřinách. V den konference se všichni účastníci prostřídají a každý ve dvou větách pozve ke zkouknutí své práce – a vizuálně mu k tomu pomůže právě tento slajd.
 • K čemu je ten obrazový náhled?
  Použijeme ho ve webovém sborníku – a asi i jinde – jako vizuální pomůcku k zapamatování vaší práce. Obrázek by měl na první pohled vyjadřovat, o čem je práce – takový malý obrazový abstrakt. Nevyjádří všechno – měl by být čitelný i při zmenšení na 200×200 pixelů.
 • Moje práce nemá žádného vedoucího. Co mám dělat?
  Vedoucího mít nemusíte. V takovém případě si s článkem a dalšími materiály musíte poradit sám. Může být ale výhodnější (a doporučujeme to) kontaktovat někoho z akademických pracovníků, kterému věříte, který má blízko k tématu práce a který by s článkem a vším ostatním pomohl.
 • Článek chci psát česky/slovensky. Jakým jazykem napsat abstrakt?
  Celý článek ať je napsán jedním jazykem – pokud je článek anglicky, abstrakt ať je taky anglicky, když je článek česky, abstrakt ať je taky česky.
 • Mám akademického vedoucího práce uvést jako spoluautora?
  Jak to cítíte. Pokud pracujete na nápadu vedoucího pod jeho odborným vedením, ale v příspěvku prezentujete svůj osobní přínos – způsob zpracování myšlenky, její technické realizace, precizní vyhodnocení, kreativní grafika atd., je vhodné ho zmínit v poděkování (po závěru, před literaturou, nečíslovanou sekcí – \section*{Acknowledgements}, \section*{Poděkování}). Pokud je ale prezentovaný výsledek práce Vaším společným dílem s vedoucím, je správné ho uvést jako spoluautora.
 • Ve svém řešení používám práci vedoucího, externí knihovny, práci spolužáků. Můžu? Jak to prezentovat?
  Můžete – není třeba vymýšlet kolo, je lepší využít knihovny třetích stran a znalosti a řešení vedoucího. Ve svém článku a v prezentaci ale prezentujte svoji práci – jak jste s hotovými řešeními naložili, co jste s nimi vymysleli, co je váš přínos.