Web aktuálního ročníku konference najdete na https://excel.fit.vutbr.cz.

Studentská Konference Inovací, Technologií a Vědy v IT

KDY 4. 5. 2016
KDE Brno Fakulta informačních technologií, VUT v Brně

prezentace zajímavých nápadů, technických řešení a odborných výsledků

sdílení myšlenek a zkušeností

zázemí pro studenty k prezentaci jejich činnosti

setkávání lidí z průmyslu, výzkumníků a studentů

Studujete na FIT?

Předveďte, co jste vytvořili, co vás baví, v čem jste dobří, co vás zajímá.
Ukažte firmám, v čem je váš potenciál.

Produkujete v oblasti IT?

Přijďte se podívat, co studenti na FIT umí a jaké mají nápady.
Ukažte, co nabízíte, jaké technologie tvoříte a jakou problematikou se zabýváte.

Zajímáte se o IT a dění na FIT?

Přijďte se podívat, co se na FIT tvoří.
Zúčastněte se diskuze a hodnocení studentských prací.

Ocenění a odměny

Práce přijaté na konferenci Excel@FIT 2016 budou posuzovány odborným panelem, odbornou veřejností a odborníky z řad partnerů z firem. Autoři prací mohou získat ocenění v těchto kategoriích:

Ocenění odborným panelem

Odborné panely vyberou až 20 prací, které budou vynikat v některých z následujících oblastí: výzkumný přínos, technické řešení, inovace nebo obchodní potenciál. Autoři vybraných prací obdrží diplom a finanční prémii.

Ocenění odbornou veřejností

V průběhu volné přehlídky všech prací budou mít návštěvníci možnost hlasováním zvolit 10 nejlepších prací. Autoři vítezných prací obdrží diplom a finanční prémii.

Ocenění partnery

Každý zlatý a stříbrný partner konference bude mít možnost vybrat a odměnit jednu z prezentovaných prací.

Publikace v časopise

Až 5 nejlepších vědeckých prací, které budou napsány v anglickém jazyce, bude otištěno v časopisech SERSC (z nichž některé jsou indexované ve SCOPUS, příp. WoS).

Zlatý sponzor

Stříbrný sponzor

Bronzový sponzor

Pod záštitou

Konference si klade za cíl dát prostor studentům prezentovat své nápady a výsledky i nad rámec studijní prací na fakultě. Studentům a firmám chceme v rámci konference nabídnout prostor pro vzájemné seznámení a umožnit firmám ukázat IT technologie využívané v jejich praxi nebo firmou přímo vyvíjené.

Vítáni jsou studenti, bývalí studenti, široká veřejnost, lidé z praxe - zkrátka všichni, kdo se zajímají o informační technologie a o dění na FIT. Přijďte se inspirovat a zjistit, jak skvělou práci studenti FIT odvádějí!

organizační tým konference Excel@FIT