Web aktuálního ročníku konference najdete na https://excel.fit.vutbr.cz.

Galerie

Excel@FIT 2016 v médiích

Videa z akce


Fotky z akce