Web aktuálního ročníku konference najdete na https://excel.fit.vutbr.cz.

Program

Konference Excel@FIT 2021 bude probíhat ve čtvrtek 6. 5. 2021 digitální formou pomocí webináře a představí přijaté autorské práce. Všichni aktivní účastníci mají 15 minut na diskusi s ostatními účastníky o svém řešení. Dotazy lze klást napsáním do chatu nebo pomocí funkce zdvihnout ruku.

Program konference

08.30-09.45 Zahájení konference
Panelovka: Člověk a počítač (v dnešní online době)

Adam Herout, VUT (moderátor)
Jiří Baroš, Edhouse
Jaroslav Dolanský, CROSS Zlín
Lukáš Hübner, Thermo Fisher Scientific
Michal Doležel, ARTIN
Tomáš Szaszi, Honeywell
Daniel Grbin, SAP
Martin Švík, IBM
Aleš Pernikář, YSOFT
Bohuslav Křena, VUT
Roman Bednařík, University of Eastern Finland

Připojit se
Pro cenu veřejnosti jste mohli hlasovat do 15.45.
10.00-11.45 Diskuse a prezentace studentů
Webové aplikace Připojit se
Analýza systémů Připojit se
Počítačové sítě Připojit se
11.45-12.30 Přestávka na oběd
12.30-14.00 Diskuse a prezentace studentů
Zpracování dat I Připojit se
Bezpečnost Připojit se
Neuronové sítě Připojit se
14.15-15.45 Diskuse a prezentace studentů
Zpracování dat II Připojit se
Tvorba uživatelských rozhraní Připojit se
Hardware a bioinformatika Připojit se
16:00-17:00 Vyhlášení výsledků komisí, výběru firem a hlasování veřejnosti (a vzdálené předání cen a darů firem) Připojit se
10:00-11:45 Webové aplikace
Odborný garant: Ing. Vítězslav Beran, Ph.D.
Průmyslový patron: Jiří Baroš
10:00-10:15 Zobrazení a úprava informací v Transparency and Consent Framework Aleš Postulka
10:15-10:30 Získávání informací o uživatelích na webových stránkách Tomáš Vondráček
10:30-10:45 Platform for measurement of JavaScript APIs usage on a web Marek Schauer
10:45-11:00 Authoring System for Defining Geospatial Objects Andrej Tlčina
11:00-11:15 Interaktivní průvodce pro zoologické zahrady Martin Macháček
11:15-11:30 Information System for Management of Geographical Data Visualizations Jan Grossmann
11:30-11:45 Blokovanie sledovacích prvkov pre prehliadače založené na WebKitGTK Samuel Dudík
10:00-11:45 Analýza systémů
Odborný garant: RNDr. Milan Češka, Ph.D.
Průmyslový patron: Michal Křen
10:00-10:15 Deciding S1S Using Büchi Automata Barbora Šmahlíková
10:15-10:30 Optimizing Automata Product Construction and Emptiness Test David Chocholatý, Lukáš Holík
10:30-10:45 OSLC Adapter for Software Analysis Ondřej Vašíček
10:45-11:00 Applying Code Change Patterns during Analysis of Program Equivalence Petr Šilling
11:00-11:15 SAT solver in nondeterministic automata minimization Michal Šedý
11:15-11:30 PAYNT: Towards Powerful Automated Synthesis of Probabilistic Programs Šimon Stupinský
11:30-11:45 Advanced Static Analysis of Atomicity in Concurrent Programs through Facebook Infer Dominik Harmim
10:00-11:30 Počítačové sítě
Odborný garant: Ing. Vladimír Veselý, Ph.D.
10:00-10:15 Gathering knowledge about devices in local networks by analyzing service discovery protocols Ondřej Sedláček
10:15-10:30 JA3cury - A new approch to TLS fingerprinting by merging fingerprinting methods Lukáš Hejcman, Karel Hynek, Tomáš Čejka
10:30-10:45 Automatizovaná anotace síťových zařízení a následná klasifikace podle statistického chování Pavel Eis
10:45-11:00 Modeling of Enhanced Interior Gateway Routing Protocol Jan Zavřel
11:00-11:15 Visualization System of Network Forensic Data Ivan Manoilov
11:15-11:30 BiNMon - Bitcoin Network Monitor: Platforma pro monitorování sítě Bitcoin Vladimír Jeřábek
12:30-14:00 Zpracování dat I
Odborný garant: Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.
Průmyslový patron: Jan Nevoral
12:30-12:45 Detekce parkovacích míst s použitím radaru Kateřina Kunorzová
12:45-13:00 3D Print in education Vojtěch Staněk
13:00-13:15 Holographic Injection - Let There Be True 3D Roman Dobiáš
13:15-13:30 Detection of Boxes in Image Adam Žitňansḱý
13:30-13:45 Detection of Yoga Poses in Image and Video Jiří Kutálek
13:45-14:00 Interpretation of Deep Neural Networks in Speech Classification Marek Sarvaš
12:30-14:00 Bezpečnost
Odborný garant: Ing. Ivan Homoliak, Ph.D.
12:30-12:45 Generative Adversarial Networks Applied for Privacy Preservation in Biometric-Based Authentication and Identification Ľuboš Mjachky
12:45-13:00 Darkmarket Forensics Daniel Dolejška
13:00-13:15 Fast, Scalable and DoS-Resistant Proof-of-Stake Consensus Protocol Based on an Anonymization Layer Marek Tamaškovič
13:15-13:30 Secure Provisioning of IoT Devices Petr Rusiňák
13:30-13:45 Wi-Fi attacks using ESP32 Richard Stehlik
13:45-14:00 Relevance of Usable Security Guidelines from IT Professional Point of View Katarína Galanská
12:30-14:00 Neuronové sítě
Odborný garant: Ing. Martin Karafiát, Ph.D.
Průmyslový patron: Miroslav Molinek
12:30-12:45 Detekce anomálií v chování davu na videodatech z dronu David Bažout
12:45-13:00 Deepfakes - really fake? Anton Firc
13:00-13:15 Predikce úspěšnosti datových sad Jiří Setinský
13:15-13:30 Neural network training process visualization Silvie Němcová
13:30-13:45 Anticurtaining - obrazový filtr pro elektronovou mikroskopii Martin Dvořák
13:45-14:00 Využití neanotovaných dat pro trénování OCR Petr Buchal
14:15-15:45 Zpracování dat II
Odborný garant: Ing. Michal Hradiš, Ph.D.
14:15-14:30 Aplikace pro detekci a vizualizaci anomálie Adam Ferencz, David Bažout
14:30-14:45 Mixture of mixtures method for unsupervised speech separation Ján Pavlus
14:45-15:00 Určenie obsadenosti parkoviska z obrazu Pavol Dubovec
15:00-15:15 Personal Voice Activity Detection Šimon Sedláček
15:15-15:30 Innovating Sports Shooting With Computer Vision Jana Gregorová
15:30-15:45 Beat Grep with Counters Michal Horký
14:15-15:45 Tvorba uživatelských rozhraní
Odborný garant: Ing. Jakub Špaňhel
Průmyslový patron: Bronislav Přibyl
14:15-14:30 Karel 3D – Application for Teaching of Programming Vojtěch Čoupek
14:30-14:45 Vizualizační nástroj pro pilota dronu v Microsoft HoloLens Marek Václavík
14:45-15:00 Navigace uvnitř budov v rozšířené realitě Oliver Rainoch
15:00-15:15 Automatic meal planner Jakub Pojsl
15:15-15:30 Geographic data visualizations using heat maps with support for color blind users Petr Kašpar
15:30-15:45 Aplikace chytrých hodinek pro podporu sportovního tréninku a závodů Pavel Dohnalík
14:15-15:30 Hardware a bioinformatika
Odborný garant: Ing. Vojtěch Mrázek, Ph.D.
Průmyslový patron: Jan Görig
14:15-14:30 Warehouse Manager: Nástroj pro pokročilou simulaci a optimalizaci skladových operací Filip Kočica
14:30-14:45 Porovnání kódování problému v evolučním návrhu kombinačních obvodů Adam Sedláček
14:45-15:00 Z hloupého bojleru chytrý pomocí chytré zásuvky Adam Grünwald
15:00-15:15 ArithsGen: Generátor aritmetických obvodů pro HW akcelerátory Jan Klhůfek
15:15-15:30 Návrh gramatiky a uživatelského rozhraní pro filtrování a vizualizaci časoprostorových dat Richard Hauerland