Web aktuálního ročníku konference najdete na https://excel.fit.vutbr.cz.

Výsledky

Ocenění odborným panelem

23

Detection of Boxes in Image

Adam Žitňansḱý

Článek

40

Personal Voice Activity Detection

Šimon Sedláček

Článek

18

Holographic Injection - Let There Be True 3D

Roman Dobiáš

Článek

44

Innovating Sports Shooting With Computer Vision

Jana Gregorová

Článek

29

Modeling of Enhanced Interior Gateway Routing Protocol

Jan Zavřel

Článek

12

Získávání informací o uživatelích na webových stránkách

Tomáš Vondráček

Článek

22

Automatizovaná anotace síťových zařízení a následná klasifikace podle statistického chování

Pavel Eis

Článek

52

BiNMon - Bitcoin Network Monitor: Platforma pro monitorování sítě Bitcoin

Vladimir Jerabek

Článek

8

Zobrazení a úprava informací v Transparency and Consent Framework

Aleš Postulka

Článek

1

Warehouse Manager: Nástroj pro pokročilou simulaci a optimalizaci skladových operací

Filip Kočica

Článek

5

Deepfakes - really fake?

Anton Firc

Článek

21

Neural network training process visualization

Silvie Němcová

Článek

53

Využití neanotovaných dat pro trénování OCR

Petr Buchal

Článek

16

Optimizing Automata Product Construction and Emptiness Test

David Chocholatý, Lukáš Holík

Článek

31

Generative Adversarial Networks Applied for Privacy Preservation in Biometric-Based Authentication and Identification

Ľuboš Mjachky

Článek

32

SAT solver in nondeterministic automata minimization

Michal Šedý

Článek

49

PAYNT: Towards Powerful Automated Synthesis of Probabilistic Programs

Šimon Stupinský

Článek

57

Advanced Static Analysis of Atomicity in Concurrent Programs through Facebook Infer

Dominik Harmim

Článek

Ocenění partnery z průmyslu

1

Warehouse Manager: Nástroj pro pokročilou simulaci a optimalizaci skladových operací

Filip Kočica

Článek

18

Holographic Injection - Let There Be True 3D

Roman Dobiáš

Článek

24

Detection of Yoga Poses in Image and Video

Jiří Kutálek

Článek

3

Detekce parkovacích míst s použitím radaru

Kateřina Kunorzová

Článek

37

Navigace uvnitř budov v rozšířené realitě

Oliver Rainoch

Článek

31

Generative Adversarial Networks Applied for Privacy Preservation in Biometric-Based Authentication and Identification

Ľuboš Mjachky

Článek

29

Modeling of Enhanced Interior Gateway Routing Protocol

Jan Zavřel

Článek

Ocenění odbornou veřejností - cena Jiřího Kunovského

11

Z hloupého bojleru chytrý pomocí chytré zásuvky

Adam Grünwald

Článek

57

Advanced Static Analysis of Atomicity in Concurrent Programs through Facebook Infer

Dominik Harmim

Článek

49

PAYNT: Towards Powerful Automated Synthesis of Probabilistic Programs

Šimon Stupinský

Článek

30

Anticurtaining - obrazový filtr pro elektronovou mikroskopii

Martin Dvořák

Článek

47

Plan my Meals - Automatic meal planning and nutrition monitoring

Jakub Pojsl

Článek