Web aktuálního ročníku konference najdete na https://excel.fit.vutbr.cz.

Studentská Konference Inovací, Technologií a Vědy v IT

KDY 30. 4. 2022
KDE Brno Fakulta informačních technologií, VUT v Brně

věnováno památce Doc. Ing. Jiřího Kunovského, CSc.

prezentace zajímavých nápadů, technických řešení a odborných výsledků

sdílení myšlenek a zkušeností

zázemí pro studenty k prezentaci jejich činnosti

setkávání lidí z průmyslu, výzkumníků a studentů

Studujete na FIT?

Předveďte, co jste vytvořili, co vás baví, v čem jste dobří, co vás zajímá.
Ukažte firmám, v čem je váš potenciál.

Produkujete v oblasti IT?

Přijďte se podívat, co studenti na FIT umí a jaké mají nápady.
Ukažte, co nabízíte, jaké technologie tvoříte a jakou problematikou se zabýváte.

Zajímáte se o IT a dění na FIT?

Přijďte se podívat, co se na FIT tvoří.
Zúčastněte se diskuze a hodnocení studentských prací.

Ocenění a odměny

Práce přijaté na konferenci Excel@FIT 2022 budou posuzovány odborným panelem, odbornou veřejností a odborníky z řad parnerských firem FITu. Autoři prací mohou získat ocenění v těchto kategoriích:

Ocenění odborným panelem

Odborné panely vyberou až 20 prací, které budou vynikat v některých z následujících oblastí: výzkumný přínos, technické řešení, inovace nebo obchodní potenciál. Autoři vybraných prací obdrží diplom a finanční prémii.

Ocenění odbornou veřejností

V průběhu volné přehlídky všech prací budou mít návštěvníci možnost hlasováním zvolit 5 nejlepších prací. Autoři vítezných prací obdrží diplom a finanční prémii.

Ocenění partnery

Generální a hlavní partneři konference budou mít možnost vybrat a odměnit jednu až dvě z prezentovaných prací.

Generální partner

Hlavní partner

Pod záštitou

Konference si klade za cíl dát prostor studentům prezentovat své nápady a výsledky i nad rámec studijní prací na fakultě. Studentům a firmám chceme v rámci konference nabídnout prostor pro vzájemné seznámení a umožnit firmám ukázat IT technologie využívané v jejich praxi nebo firmou přímo vyvíjené.

organizační tým konference Excel@FIT