Web aktuálního ročníku konference najdete na https://excel.fit.vutbr.cz.

Výsledky

Ocenění odborným panelem

3

Testovanie bezpečnosti a výkonnosti blockchainu Harmony pomocou simulácie

Juraj Holub

ČlánekPlakát

10

Register Set Automata

Sabína Gulčíková

ČlánekPlakát

13

Simulator for Verifying the Properties of DAG-based Consensus Protocols

Tomáš Hladký

ČlánekPlakát

18

Efficient Complementation of Elevator Büchi Automata

Barbora Šmahlíková

ČlánekPlakát

38

A Decision Procedure For Strong-Separation Logic

Tomáš Dacík

ČlánekPlakát

2

Approximation of Sound Propagation by Neural Networks

Son Hai Nguyen

ČlánekPlakát

22

Zaostrovanie tekutej šošovky v reálnom čase

Martin Zaťovič

ČlánekPlakátVideo

1

IoT Gateways Network Communication Analysis

Jan Zbořil

ČlánekPlakát

19

Dynamic Mesh network in Micropython on ESP32

Jindřich Šesták

ČlánekPlakát

25

Identifikace proteinových tunelů s využitím molekulárních dynamik

Petr Kohout

ČlánekPlakát

30

Modeling of Border Gateway Protocol

Jan Zavřel

ČlánekPlakát

33

ENOSS - Event Notifications in OpenStack Swift

Nemanja Vasiljević

ČlánekPlakát

9

Detection of pre-recorded messages in speech

Dominik Boboš

ČlánekPlakát

32

Photometric Stereo Processing for Microscopy

Samuel Repka

ČlánekPlakát

23

Uspořádání zpřeházených řádků s pomocí jazykového modelu

Michael Holubec

ČlánekPlakát

Ocenění partnery z průmyslu

32

Photometric Stereo Processing for Microscopy

Samuel Repka

ČlánekPlakát

9

Detection of pre-recorded messages in speech

Dominik Boboš

ČlánekPlakát

2

Approximation of Sound Propagation by Neural Networks

Son Hai Nguyen

ČlánekPlakát

13

Simulator for Verifying the Properties of DAG-based Consensus Protocols

Tomáš Hladký

ČlánekPlakát

24

Using generative adversarial networks to make robust speech separation systems

Ján Pavlus

ČlánekPlakát

12

Intrusive device against LTE mobile networks

Timotej Kamenský

ČlánekPlakát

28

Bezpečný průzkum dronem s využitím chytrého pohybu po trajektoriích

Adam Ferencz

ČlánekPlakát

31

Sledování pohybu návštěvníků muzejních expozic

Matej Viskupič

ČlánekPlakátVideo

22

Zaostrovanie tekutej šošovky v reálnom čase

Martin Zaťovič

ČlánekPlakátVideo

19

Dynamic Mesh network in Micropython on ESP32

Jindřich Šesták

ČlánekPlakát

34

Emulace periférií vestavěných systémů pro rychlé prototypování

Dominik Müller

ČlánekPlakát

4

Asynchronous MQTT Client Library for Embedded Devices Running on Drogue-IoT Firmware

Ondřej Babec

ČlánekPlakátVideo

Ocenění odbornou veřejností - cena Jiřího Kunovského

2

Approximation of Sound Propagation by Neural Networks

Son Hai Nguyen

ČlánekPlakát

30

Modeling of Border Gateway Protocol

Jan Zavřel

ČlánekPlakát

10

Register Set Automata

Sabína Gulčíková

ČlánekPlakát

25

Identifikace proteinových tunelů s využitím molekulárních dynamik

Petr Kohout

ČlánekPlakát

13

Simulator for Verifying the Properties of DAG-based Consensus Protocols

Tomáš Hladký

ČlánekPlakát