Web aktuálního ročníku konference najdete na https://excel.fit.vutbr.cz.

Kontakt

Předseda rady Excel@FIT: Prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D.
Výkonný předseda rady Excel@FIT: RNDr. Milan Češka, Ph.D.
Programová rada Excel@FIT: Ing. Igor Szőke, Ph.D.
Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.
Zástupce pro sponzory konference: Mgr. Sylva Sadovská
Organizační výbor RNDr. Milan Češka, Ph.D.
Ing. Vítězslav Beran, Ph.D.
Ing. Igor Szőke, Ph.D.
Prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.
Prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D.
Ing. Petr Veigend
Mgr. Sylva Sadovská
Ing. Josef Žižka
Ing. Vladimír Veselý, Ph.D.
Ing. Hana Petrušková
Mgr. Hana Nečasová
Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D
Ing. Martin Fajčík
zaměstnanci CVT a knihovny FIT
Adresa konání soutěže:
Fakulta informačních technologií
Vysokého učení technického v Brně
Božetěchova 1/2
612 66 Brno, Czech Republic