Web aktuálního ročníku konference najdete na https://excel.fit.vutbr.cz.

Sborník

z
1

IoT Gateways Network Communication Analysis

Jan Zbořil

ČlánekPlakát

2

Approximation of Sound Propagation by Neural Networks

Son Hai Nguyen

ČlánekPlakát

3

Testovanie bezpečnosti a výkonnosti blockchainu Harmony pomocou simulácie

Juraj Holub

ČlánekPlakát

4

Asynchronous MQTT Client Library for Embedded Devices Running on Drogue-IoT Firmware

Ondřej Babec

ČlánekPlakátVideo

5

Abstraction of State Languages in Automata Algorithms

David Chocholatý

ČlánekPlakát

6

Secure Coding Guidelines for Python

Jan Zádrapa

ČlánekPlakát

7

Ebe – A tool for automated file editing using genetic programming

Marek Sedláček

ČlánekPlakát

8

Easy Vulkan

Timotej Halás

ČlánekPlakát

9

Detection of pre-recorded messages in speech

Dominik Boboš

ČlánekPlakát

10

Register Set Automata

Sabína Gulčíková

ČlánekPlakát

11

Mobilní hra na motivy Tower Defense

Filip Václavík

ČlánekPlakátVideo

12

Intrusive device against LTE mobile networks

Timotej Kamenský

ČlánekPlakát

13

Simulator for Verifying the Properties of DAG-based Consensus Protocols

Tomáš Hladký

ČlánekPlakát

14

Zvýšenie rozlíšenia snímok z elektrónového mikroskopu pomocou neurónových sietí

Tomáš Mojžiš

ČlánekPlakát

15

Web Tool for Creation, Management, and Use of a Database of Sports Poses

Tomáš Křivánek

ČlánekPlakátVideo

16

An Automata-Based Decision Procedure for Presburger Arithmetic

Michal Hečko

ČlánekPlakát

18

Efficient Complementation of Elevator Büchi Automata

Barbora Šmahlíková

ČlánekPlakát

19

Dynamic Mesh network in Micropython on ESP32

Jindřich Šesták

ČlánekPlakát

21

Storing And Processing IoT Data With Focus On LoRa Networks

Tomáš Moravčík

ČlánekPlakát

22

Zaostrovanie tekutej šošovky v reálnom čase

Martin Zaťovič

ČlánekPlakátVideo

23

Uspořádání zpřeházených řádků s pomocí jazykového modelu

Michael Holubec

ČlánekPlakát

24

Using generative adversarial networks to make robust speech separation systems

Ján Pavlus

ČlánekPlakát

25

Identifikace proteinových tunelů s využitím molekulárních dynamik

Petr Kohout

ČlánekPlakát

27

Odhad pravdepodobnosti výskytu osôb v oblasti

Peter Koprda

ČlánekPlakát

28

Bezpečný průzkum dronem s využitím chytrého pohybu po trajektoriích

Adam Ferencz

ČlánekPlakát

29

Animation of Avatar Face Based on Human Face Video

Martin Takács

ČlánekPlakátVideo

30

Modeling of Border Gateway Protocol

Jan Zavřel

ČlánekPlakát

31

Sledování pohybu návštěvníků muzejních expozic

Matej Viskupič

ČlánekPlakátVideo

32

Photometric Stereo Processing for Microscopy

Samuel Repka

ČlánekPlakát

33

ENOSS - Event Notifications in OpenStack Swift

Nemanja Vasiljević

ČlánekPlakát

34

Emulace periférií vestavěných systémů pro rychlé prototypování

Dominik Müller

ČlánekPlakát

36

Telepresence v Microsoft HoloLens

Ondřej Šebesta

ČlánekPlakátVideo

38

A Decision Procedure For Strong-Separation Logic

Tomáš Dacík

ČlánekPlakát

Příspěvky na Excel@FIT procházejí recenzním řízením, ale nejsou považovány za finální publikaci výsledku. Příspěvek na Excel@FIT se nevylučuje s následnou publikací na vědecké či odborné konferenci nebo v časopise. Autorům kvalitních příspěvků na Excel@FIT a jejich vedoucím se naopak taková publikace doporučuje.


Submissions at Excel@FIT go through a reviewing proces, but they are not considered to be final publications of the result. Contributions presented at Excel@FIT do not exclude further publication at a scientific or professional conference or in a journals. Contrary to that, authors of high-quality contributions at Excel@FIT and their supervisors are encouraged to prepare such a contribution.