Program

Konference Excel@FIT, která bude probíhat ve čtvrtek 6. 5. 2021 na Fakultě informačních technologií VUT v Brně, představí přijaté autorské práce a prezentační instalace sponzorů z oblasti IT. Program bude upraven v souvislosti s vývojem epidemiologické situace a souvisejících opatření pro dobu konání konference.

Dopoledne

V hlavním sále konference zazní odborné referáty autorů, kteří byli vybráni programovým výborem Excel@FIT a proběhne panelová diskuze na vybrané téma.

Odpoledne

V určených prostorách konference proběhne volná přehlídka všech soutěžních prací formou plakátů a prototypů a prezentační instalace hostů.

Závěrem

V hlavním sále konference bude vyhlášení nejlepších prací a předání cen.

Program konference

8.53 Zahájení
9.00 Přednášky
11.15 Přestávka
11.30 Panelová diskuze
12.30 Oběd a networking
13.30 Přehlídka studentských prací formou plakátů a prototypů
15.30 Přestávka
16.00 Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen

Doprovodný program

12:00-16:00 Prezentace sponzorů a výzkumných skupin
(foyer D, C a prostory Přehlídky)