Kontakt

Výkonný předseda Excel@FIT: doc. RNDr. Milan Češka, Ph.D.
Předseda programové rady Excel@FIT: prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.
Zástupce pro sponzory konference: Mgr. Sylva Sadovská
Organizační výbor doc. RNDr. Milan Češka, Ph.D.
doc. Ing. Vítězslav Beran, Ph.D.
Ing. Igor Szőke, Ph.D.
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D.
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D.
Ing. Petr Veigend
Mgr. Sylva Sadovská
Ing. Josef Žižka
Ing. Hana Petrušková zaměstnanci CVT a knihovny FIT
Adresa konání soutěže:
Fakulta informačních technologií
Vysokého učení technického v Brně
Božetěchova 1/2
612 66 Brno, Czech Republic