Pro studenty

Studujete na FIT?

Přijďte na Excel@FIT:

 • Pochlubit se svou diplomkou nebo bakalářkou.
 • Inspirovat se pracemi ostatních studentů.
 • Setkat se se zástupci firem, které hledají kvalifikované absolventy v našem regionu.
 • Nabrat zkušenosti s prezentováním vlastní práce a z debat o práci druhých.
 • Pobýt v komunitě akademických pracovníků, aktivních studentů, lidí z praxe, absolventů.
 • Získat finanční ocenění za zajímavý výsledek vaší práce.

Jak se zúčastnit?

V tomto roce chceme klást ještě větší důraz na interaktivitu Excelu – na to, že má jít o setkávání studentů, akademiků a zástupců firem. Proto stěžejní částí příspěvku bude plakát (poster) každého účastníka.

Vlastnosti plakátu:

 • Připravený pro velikost A1, odevzdaný digitálně v PDF, tisk zajistí organizátoři.
 • Hlavní účel plakátu je zjednodušit autorovi osobní prezentaci své práce. Na plakátu proto mají být vizuální prvky (obrázky, grafy, tabulky, vzorce, algoritmy, diagramy, nákresy, …), textový výklad těchto prvků je vhodné nechat pro ústní sdělení.
 • Je vhodné materiál na plakátu rozdělit do sekcí různých rozměrů – tak jako odborný text je rozdělený do kapitol.
 • Každý vizuální prvek (obrázek, tabulka, vzorec či skupina vzorců, pseudokód, atp.) ať obsahuje vhodný identifikátor (např. “Figure 1”, “Table 5”, apod.).
 • Plakát musí obsahovat: jméno autora, rok, název práce, logo Excel@FIT a logo FIT VUT. Uvedení jména školitele je dobrovolné. Není předepsána žádná šablona plakátu.
 • Tisk bude zajištěn ve vysoké kvalitě, proto je třeba používat kvalitní vizuální materiál – fotografie v JPEG, jinou rastrovou grafiku v PNG, vektorovou grafiku vektorově.
 • Doporučený jazyk pro plakáty je angličtina (je to jazyk vědy a techniky), ale je možné psát i česky či slovensky.

Kromě plakátu účastníci Excelu dodají komentář k plakátu a/nebo rozšířený abstrakt. Komentář k plakátu má mít tyto vlastnosti:

 • Bude založený na dodané šabloně. Maximální rozsah je 2 strany, reference můžou přetéct na třetí stranu.
 • Bude obsahovat stručný výklad, který by jinak autor dodával k plakátu svými ústy.
 • Pro odkazování na jednotlivé vizuální prvky na plakátu bude používat vhodné jednoznačné identifikátory vyznačené na plakátu (např “Figure 1”, “Table 5”, apod.). Je rozumné použít vhodného a jednotného barevného kódu a grafického jazyka.
 • Věci, které jsou každému člověku zběhlému v IT jasné (například: “Mnoho lidí dnes používá smartphone.” “Při síťové komunikaci je třeba zajistit zabezpečení.” “Neuronová síť se skládá z neuronů, které mají tuto strukturu.”) není vůbec třeba psát – text ať obsahuje pouze zajímavá, nová, důležitá sdělení a je stručný.
 • Je vhodné, aby jazyk komentáře byl stejný jako jazyk plakátu. Doporučená je angličtina, ale je možné psát česky či slovensky.

Pokud někomu z autorů nevyhovuje formát komentáře k plakátu, může napsat konvenční rozšířený abstrakt podle zvyklostí své konkrétní branže IT – s použitím stejné šablony a se stejným omezením rozsahu.

Harmonogram

28. 2. otevření registrace
21. 4. konec registrace, termín odevzdání plakátu s komentářem
Pokyny pro autory – příprava materiálů
 • Plakát
 • Komentář k plakátu či rozšířený abstrakt
 • Náhled práce
 • Video (volitelné)
Kolem 26. 4. se dozvíte, zda vaše práce byla přijata do konference
 • Všechny přijaté práce budou prezentovány formou plakátu.
 • Některé práce se do konference prostě nevejdou – pohlídejte si, že nebudete mezi nimi a vylaďte proto svůj plakát a abstrakt.
2. 5. konání konference Excel@FIT 2024