Pro firmy

Vážení partneři,

rádi bychom Vás opět pozvali na konferenci studentské tvůrčí odborné činnosti a studentských projektů Excel@FIT. Jejím cílem je prezentovat zajímavé nápady, technická řešení a odborné výsledky studentů v oblasti IT a nabídnout možnost setkávání studentů, akademických pracovníků a odborníků z průmyslu a sdílení myšlenek a zkušeností.

V rámci konference prezentují šikovní studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů fakulty výsledky své tvůrčí práce. Prezentace studentů probíhají veřejně, a to formou přehlídky posterů a autorů prací v prostorách konference. Máte tak nejen možnost seznámit se s výsledky vybraných studentů, ale i možnost osobně je prodiskutovat přímo s jejich autory.

Aktivní účast firem na konferenci je důležitou součástí Excel@FIT a je vyhrazena pouze pro partnery FIT. Možnosti jsou následující:

  • Návrhem svých odborníků jako členů odborných komisí k hodnocení prací (probíhá před konáním konference on-line).
  • Předáním jednoho zvláštního ocenění za partnera - v rámci předání v záběru konference bude prostor pro krátké představení firmy a stručné zdůvodnění výběru práce s návazností na odborné zaměření firmy. Konkrétní cenu zajistí partner ve vlastní režii.
  • Uvedením loga firmy na práci oceněné firmou na webu konference v sekci Výsledky.
  • Prezentací formou roll-upu po dobu konání konference (max. šířka/výška 1×2 m).
    Pro praktické ukázky odborných výsledků firmy na vlastním notebooku bude k dispozici stolek 0,6 x 0,6m, 2 židle, připojení elektřiny a Wi-Fi.

Vítáme účast široké odborné i laické veřejnosti, proto je samotná (návštěvnická) účast na konferenci bezplatná.

Potřebné organizační informace doplňující výše uvedené informace o konkrétní podmínky, harmonogram a praktické pokyny jsou k dispozici u zástupce pro partnery konference https://excel.fit.vutbr.cz/kontakt/.