Web aktuálního ročníku konference najdete na https://excel.fit.vutbr.cz.

Galerie

Excel@FIT 2019 v médiích

Instagram

Fotky z akce