Web aktuálního ročníku konference najdete na https://excel.fit.vutbr.cz.

Výsledky

Ocenění odborným panelem

5

Automatizovaná analýza a archivace dat z webu

Tomáš Kocman

ČlánekPlakát

15

Mobilní aplikace pro rozpoznání leukokorie ze snímku lidského obličeje

Pavel Hřebíček

ČlánekPlakátVideo

30

rlite: building scalable networks the recursive way

Michal Koutenský

ČlánekPlakát

55

Security Analysis of Immersive Virtual Reality and Its Implications

Martin Vondráček

Video

58

LiSa -- Multiplatform Linux Sandbox for Analyzing IoT Malware

Daniel Uhříček

ČlánekPlakát

21

4D-DCT Based Light Field Image Compression

Drahomír Dlabaja

ČlánekPlakát

35

Bioinformatic Tool for Classification of Bacteria into Taxonomic Categories Based on the Sequence of 16S rRNA Gene

Nikola Valešová

ČlánekPlakát

57

TCP Reset Cookies – a heuristic method for TCP SYN Flood mitigation

Patrik Goldschmidt

ČlánekPlakátVideo

7

Stateful Packet Processing In High-speed Network Devices Described In P4

Pavel Kohout

ČlánekPlakát

16

Hybrid Raytracing in DXR

Tomáš Polášek

ČlánekPlakátVideo

13

Efficient Algorithms for Tree Automata

Ondřej Valeš

ČlánekPlakát

59

Scalable Static Analysis Using Facebook Infer

Dominik Harmim, Vladimír Marcin, Ondřej Pavela

ČlánekPlakát

54

Exploring contextual information in neural machine translation

Josef Jon

ČlánekPlakát

1

Insertion of 2D Graphics into a Scene Captured by a Stationary Camera

Son Hai Nguyen

ČlánekPlakátVideo

4

Computer vision based pellet gauging

Martin Kruták

ČlánekPlakát

20

Detekce přítomnosti osob v místnosti

David Průdek

ČlánekPlakát

34

Detekce dopravních značek v obraze a videu pomocí konvolučních neuronových sítí

Filip Kočica

ČlánekPlakátVideo

49

Application for Automatic Measuring of Objects in Augmented Reality

Miroslav Karásek

ČlánekPlakátVideo

Ocenění partnery

10

Detekce dopravních značek a semaforů

Tomáš Chocholatý

ČlánekPlakátVideo

52

Non-Parametric Modelling for Automatic Detection of Performance Changes

Šimon Stupinský

ČlánekPlakát

58

LiSa -- Multiplatform Linux Sandbox for Analyzing IoT Malware

Daniel Uhříček

ČlánekPlakát

48

Učení a adaptace neuronových sítí pro rozpoznávání textu

Jan Kohút

ČlánekPlakát

29

Interactive Form for Tax Returns

David Hél

ČlánekPlakát

35

Bioinformatic Tool for Classification of Bacteria into Taxonomic Categories Based on the Sequence of 16S rRNA Gene

Nikola Valešová

ČlánekPlakát

13

Efficient Algorithms for Tree Automata

Ondřej Valeš

ČlánekPlakát

55

Security Analysis of Immersive Virtual Reality and Its Implications

Martin Vondráček

Video

1

Insertion of 2D Graphics into a Scene Captured by a Stationary Camera

Son Hai Nguyen

ČlánekPlakátVideo

Ocenění odbornou veřejností - cena Jiřího Kunovského

55

Security Analysis of Immersive Virtual Reality and Its Implications

Martin Vondráček

Video

58

LiSa -- Multiplatform Linux Sandbox for Analyzing IoT Malware

Daniel Uhříček

ČlánekPlakát

59

Scalable Static Analysis Using Facebook Infer

Dominik Harmim, Vladimír Marcin, Ondřej Pavela

ČlánekPlakát

1

Insertion of 2D Graphics into a Scene Captured by a Stationary Camera

Son Hai Nguyen

ČlánekPlakátVideo

35

Bioinformatic Tool for Classification of Bacteria into Taxonomic Categories Based on the Sequence of 16S rRNA Gene

Nikola Valešová

ČlánekPlakát