Web aktuálního ročníku konference najdete na https://excel.fit.vutbr.cz.

Galerie

Excel@FIT 2017 v médiích

Videa z akce


Fotky z akce