Web aktuálního ročníku konference najdete na https://excel.fit.vutbr.cz.

Výsledky

Ocenění odborným panelem

7

Towards Shape Analysis in 2LS

Viktor Malík

ČlánekPlakát

14

Comparing Languages and Reducing Automata Used in Network Traffic Filtering

Vojtěch Havlena

ČlánekPlakát

48

On Improving Adaptive Error-Driven Aggregation of Markov Chains

Roman Andriushchenko

ČlánekPlakát

8

Symbolic Automata Library for Fast Prototyping

Michaela Bieliková

ČlánekPlakát

53

Verifiability-driven synthesis of approximate arithmetic circuits using Cartesian GP

Jiri Matyas, Milan Ceska, Vojtech Mrazek

ČlánekPlakát

32

Hardvérovo akcelerované zariadenie pre ochranu pred (D)DoS útokmi

Mário Kuka

ČlánekPlakát

26

Automation of MitM Attack on WiFi Networks

Martin Vondráček

ČlánekPlakátVideo

56

Analytický ovládací panel pre lokačný systém

Lukáš Petrovič

ČlánekPlakátVideo

52

Network Traffic Capture with Application Tags

Jozef Zuzelka

ČlánekPlakát

4

Automatic Generation of Mock Data

Tomáš Bruckner

ČlánekPlakát

23

Library for OSM Rendering on Smartphones

David Vaďura

ČlánekPlakát

28

Počítačová podpora rozpoznávání a klasifikace rodových erbů

František Vídeňský

ČlánekPlakát

12

GrooveSpired - Application for Drums Training with Beat Recognition

Tomáš Štrba

ČlánekPlakátVideo

24

Microphone Arrays for Speaker Recognition

Ladislav Mošner

ČlánekPlakát

16

Mobilní aplikace pro sdílení informace o přítomnosti na místě

Tomáš Vlk

ČlánekPlakát

21

Multifunkční CNC zařízení na výrobu ozubení

Lukáš Kraicinger, Libor Danda

ČlánekPlakát

22

Vstavaný systém pre evidenciu spotreby vody

Tomáš Hajdík

ČlánekPlakát

35

Pokročilé měření spotřeby paliva motocyklu

Matěj Šoc

ČlánekPlakát

42

LIDAR and stereo camera data fusion in mobile robot mapping

Jana Vyroubalová

ČlánekPlakát

40

Vizuální systém pro detekci obsazenosti parkoviště pomocí hlubokých neuronových sítí

Václav Stránský

ČlánekPlakátVideo

Ocenění partnery

33

Odhad rozestupu automobilů z mobilního telefonu umístěného ve vozidle

Ondřej Zemánek

ČlánekPlakátVideo

18

The Beast programming language

Daniel Čejchan

ČlánekPlakát

10

Rozpoznávání CAPTCHA kódů

Radek Pazderka

ČlánekPlakát

32

Hardvérovo akcelerované zariadenie pre ochranu pred (D)DoS útokmi

Mário Kuka

ČlánekPlakát

21

Multifunkční CNC zařízení na výrobu ozubení

Lukáš Kraicinger, Libor Danda

ČlánekPlakát

1

Reconstruction of 3D Information about Passing Vehicles

Petr Dobeš

ČlánekPlakátVideo

26

Automation of MitM Attack on WiFi Networks

Martin Vondráček

ČlánekPlakátVideo

40

Vizuální systém pro detekci obsazenosti parkoviště pomocí hlubokých neuronových sítí

Václav Stránský

ČlánekPlakátVideo

24

Microphone Arrays for Speaker Recognition

Ladislav Mošner

ČlánekPlakát

33

Odhad rozestupu automobilů z mobilního telefonu umístěného ve vozidle

Ondřej Zemánek

ČlánekPlakátVideo

40

Vizuální systém pro detekci obsazenosti parkoviště pomocí hlubokých neuronových sítí

Václav Stránský

ČlánekPlakátVideo

52

Network Traffic Capture with Application Tags

Jozef Zuzelka

ČlánekPlakát

Ocenění odbornou veřejností

26

Automation of MitM Attack on WiFi Networks

Martin Vondráček

ČlánekPlakátVideo

12

GrooveSpired - Application for Drums Training with Beat Recognition

Tomáš Štrba

ČlánekPlakátVideo

1

Reconstruction of 3D Information about Passing Vehicles

Petr Dobeš

ČlánekPlakátVideo

40

Vizuální systém pro detekci obsazenosti parkoviště pomocí hlubokých neuronových sítí

Václav Stránský

ČlánekPlakátVideo

3

Multidimensionální automaty

Zdeněk Hladík

ČlánekPlakát