Web aktuálního ročníku konference najdete na https://excel.fit.vutbr.cz.

Program

Konference Excel@FIT, která bude probíhat ve středu 3. 5. 2017 na Fakultě informačních technologií VUT v Brně, představí přijaté autorské práce a prezentační instalace sponzorů z oblasti IT.

Dopoledne

V hlavním sále konference zazní odborné referáty autorů, kteří byli vybráni programovým výborem Excel@FIT a proběhne panelová diskuze na vybrané téma.

Odpoledne

V určených prostorách konference proběhne volná přehlídka všech soutěžních prací formou plakátů a prototypů a prezentační instalace hostů.

Závěrem

V hlavním sále konference bude vyhlášení nejlepších prací a předání cen.

Program konference

8.53 Zahájení
9.00 Prezentace prací
11.00 Přestávka
11.15 Panelová diskuze
12.00 Networking a oběd
13.30 Přehlídka studentských prací formou plakátů a prototypů
15.30 Přestávka
16.00 Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen

Doprovodný program

12:00-16:00 Prezentace sponzorů (foyer D, C a prostory Přehlídky)

Prezentace prací

V dopoledním bloku budou v hlavním sále konference autoři vybraných prací prezentovat své výsledky.

1

Reconstruction of 3D Information about Passing Vehicles

Petr Dobeš

ČlánekPlakátVideo

6

Rekonstrukce digitálních fotografií s využitím hloubkové mapy

Ondřej Valeš

ČlánekPlakát

7

Towards Shape Analysis in 2LS

Viktor Malík

ČlánekPlakát

14

Comparing Languages and Reducing Automata Used in Network Traffic Filtering

Vojtěch Havlena

ČlánekPlakát

16

Mobilní aplikace pro sdílení informace o přítomnosti na místě

Tomáš Vlk

ČlánekPlakát

18

The Beast programming language

Daniel Čejchan

ČlánekPlakát

21

Multifunkční CNC zařízení na výrobu ozubení

Lukáš Kraicinger, Libor Danda

ČlánekPlakát

26

Automation of MitM Attack on WiFi Networks

Martin Vondráček

ČlánekPlakátVideo

32

Hardvérovo akcelerované zariadenie pre ochranu pred (D)DoS útokmi

Mário Kuka

ČlánekPlakát

35

Pokročilé měření spotřeby paliva motocyklu

Matěj Šoc

ČlánekPlakát

40

Vizuální systém pro detekci obsazenosti parkoviště pomocí hlubokých neuronových sítí

Václav Stránský

ČlánekPlakátVideo

48

On Improving Adaptive Error-Driven Aggregation of Markov Chains

Roman Andriushchenko

ČlánekPlakát