Web aktuálního ročníku konference najdete na https://excel.fit.vutbr.cz.

Kontakt

Předseda rady Excel@FIT: prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.
Výkonný předseda rady Excel@FIT: Ing. Vítězslav Beran, Ph.D.
Zástupce pro sponzory konference: Mgr. Sylva Sadovská
Zástupce pro spolupráci s FIT: Ing. Vítězslav Beran, Ph.D.
Webmaster: Ing. Josef Žižka
Adresa konání soutěže:
Fakulta informačních technologií
Vysokého učení technického v Brně
Božetěchova 1/2
612 66 Brno, Czech Republic