Web aktuálního ročníku konference najdete na https://excel.fit.vutbr.cz.

Sborník

z
1

Reconstruction of 3D Information about Passing Vehicles

Petr Dobeš

ČlánekPlakátVideo

2

A Reduction of Finitely Expandable Deep Pushdown Automata

Lucie Dvorakova

ČlánekPlakát

3

Multidimensionální automaty

Zdeněk Hladík

ČlánekPlakát

4

Automatic Generation of Mock Data

Tomáš Bruckner

ČlánekPlakát

5

How to Define any Recursively Enumerable Language as the Input Language of a Translation Grammar

Radek Vít

ČlánekPlakát

6

Rekonstrukce digitálních fotografií s využitím hloubkové mapy

Ondřej Valeš

ČlánekPlakát

7

Towards Shape Analysis in 2LS

Viktor Malík

ČlánekPlakát

8

Symbolic Automata Library for Fast Prototyping

Michaela Bieliková

ČlánekPlakát

9

Nové transformace pro formát JPEG

Stanislav Svoboda

ČlánekPlakát

10

Rozpoznávání CAPTCHA kódů

Radek Pazderka

ČlánekPlakát

11

Table Library for Data-intensive Applications

Gabriel Branderský

ČlánekPlakát

12

GrooveSpired - Application for Drums Training with Beat Recognition

Tomáš Štrba

ČlánekPlakátVideo

13

Algoritmické obchodovanie na burze s využitím umelých neurónových sietí

Daniel Radoš

ČlánekPlakát

14

Comparing Languages and Reducing Automata Used in Network Traffic Filtering

Vojtěch Havlena

ČlánekPlakát

16

Mobilní aplikace pro sdílení informace o přítomnosti na místě

Tomáš Vlk

ČlánekPlakát

17

Lokalizace objektů v reálném čase

Štěpán Rydlo

ČlánekPlakát

18

The Beast programming language

Daniel Čejchan

ČlánekPlakát

19

Mobilná aplikácia pre dopytovanie služieb

Andrej Bližňák

ČlánekPlakátVideo

20

Rule-Based Password Generation

Karel Jiránek

ČlánekPlakát

21

Multifunkční CNC zařízení na výrobu ozubení

Lukáš Kraicinger, Libor Danda

ČlánekPlakát

22

Vstavaný systém pre evidenciu spotreby vody

Tomáš Hajdík

ČlánekPlakát

23

Library for OSM Rendering on Smartphones

David Vaďura

ČlánekPlakát

24

Microphone Arrays for Speaker Recognition

Ladislav Mošner

ČlánekPlakát

25

GUI ke stavbě grafu filtrů pro FFmpeg

Roman Sichkaruk

ČlánekPlakát

26

Automation of MitM Attack on WiFi Networks

Martin Vondráček

ČlánekPlakátVideo

27

Analyzátor signálu založený na DVB-T USB tuneri

Martin Belica

ČlánekPlakát

28

Počítačová podpora rozpoznávání a klasifikace rodových erbů

František Vídeňský

ČlánekPlakát

29

Dynamická analýza funkcí a parametrů pomocí nástroje ANaConDA

Monika Mužikovská

ČlánekPlakát

30

Nástroj pre skriptovanie scenárov evaluácie leteckého kokpitu

Richard Granec

ČlánekPlakátVideo

31

Data flow visualization in N-node cluster

Vratislav Hais

ČlánekPlakát

32

Hardvérovo akcelerované zariadenie pre ochranu pred (D)DoS útokmi

Mário Kuka

ČlánekPlakát

33

Odhad rozestupu automobilů z mobilního telefonu umístěného ve vozidle

Ondřej Zemánek

ČlánekPlakátVideo

34

Systém pro analýzu dopravy

Pavel Hájek, Radek Vopálenský

ČlánekPlakátVideo

35

Pokročilé měření spotřeby paliva motocyklu

Matěj Šoc

ČlánekPlakát

36

Optimalization of Fracture Tests Simulation in Civil Engineering

Gabriel Bordovský

ČlánekPlakát

37

Mobile robot navigation and objects seeking

Tomáš Sýkora

ČlánekPlakátVideo

38

Learning Light - cognitive training and diagnostics with a light system

Jan Pawlus

ČlánekPlakátVideo

39

Refotografie na mobilním zařízení

Adam Červenka

ČlánekPlakát

40

Vizuální systém pro detekci obsazenosti parkoviště pomocí hlubokých neuronových sítí

Václav Stránský

ČlánekPlakátVideo

41

CYK Algorithm Adapted to the Penttonen Normal Form

Dominika Klobučníková

ČlánekPlakát

42

LIDAR and stereo camera data fusion in mobile robot mapping

Jana Vyroubalová

ČlánekPlakát

43

A New Approach for Distributed Applications in RINASim

Kamil Jeřábek

ČlánekPlakát

44

From inner motivation to professionalism

Tomáš Paulus

ČlánekPlakát

45

Mobilná aplikácia pre monitorovanie diabetu

Jakub Gabčo

ČlánekPlakátVideo

46

Gaugeboard - Nástroj pre sledovanie postupu na záležitostiach

Silvia Janíková

ČlánekPlakátVideo

47

Webová služba pro podporu vedení diplomových prací

David Spilka

ČlánekPlakát

48

On Improving Adaptive Error-Driven Aggregation of Markov Chains

Roman Andriushchenko

ČlánekPlakát

49

Analýza záznamu palubní kamery automobilu

Jan Kadeřábek

ČlánekPlakátVideo

50

Extrakce grafu toku řízení z bajtkódu Java

Petra Sečkařová

ČlánekPlakát

52

Network Traffic Capture with Application Tags

Jozef Zuzelka

ČlánekPlakát

53

Verifiability-driven synthesis of approximate arithmetic circuits using Cartesian GP

Jiri Matyas, Milan Ceska, Vojtech Mrazek

ČlánekPlakát

54

Simulátor šíření radarového signálu

Michal Ormoš

ČlánekPlakát

55

Profilace bez komplikace

Radim Podola, Jiří Pavela

ČlánekPlakát

56

Analytický ovládací panel pre lokačný systém

Lukáš Petrovič

ČlánekPlakátVideo

57

Umelý Básnik

Michal Bančák

ČlánekPlakát

58

Učiaca sa umelá inteligencia pre piškvorky

Matúš Bako

ČlánekPlakát

59

UXgraph - Vue.js library with predefined D3 graphs

Olena Pastushenko

ČlánekPlakát

60

Webová aplikace pro mapování longboardových tras

Jan Jedlička

ČlánekPlakát

61

Applying Recurrent Neural Network To Music Generation

Marek Majer

ČlánekPlakát

62

Automating Test Driven Development with Grammatical Evolution

Jan Svoboda

ČlánekPlakát

64

Určení azimutu natočení hlavy v záznamu bezpečnostní kamerou

Ondřej Blucha

ČlánekPlakát

65

Využití statistických metod k analýze výsledků výkonostního testování

Martina Kůrová

ČlánekPlakát

66

Angie: A Framework for Static Analysis over Symbolic Memory Graphs and Beyond

Michal Kotoun, Michal Charvát

ČlánekPlakát