Web aktuálního ročníku konference najdete na https://excel.fit.vutbr.cz.

Výsledky

Ocenění odborným panelem

2

Spätný preklad špecializovaných a pokročilých instrukčných sád nástrojom RetDec

Juraj Holub

ČlánekPlakát

12

Static Deadlock Detection in Frama-C

Tomáš Dacík

ČlánekPlakát

20

Detekce paralelních chyb ve víceprocesových programech

Monika Mužikovská

ČlánekPlakát

33

Inclusion of Regular Expressions with Counting

David Mikšaník

ČlánekPlakát

7

EnzymeMiner: Web Server for Automated Mining of Soluble Enzymes

Simeon Borko

ČlánekPlakát

23

Infrastructure for Testing and Deployment of the Real-Time Localization Platform

Michal Ormoš

ČlánekPlakát

6

Hardwarový indikátor oznámení pro telefony se systémem Android

Roman Bártl

ČlánekPlakátVideo

35

Automated human recognition from image data

Lukáš Dobiš

ČlánekPlakátVideo

26

Evoluční návrh konvolučních neuronových sítí

Michal Piňos

ČlánekPlakát

9

Náhľad farby na stene pomocou rozšírenej reality v mobile

Dominik Vagala

ČlánekPlakátVideo

14

Speech Enhancement with Cycle-Consistent Neural Networks

Pavol Karlík

ČlánekPlakát

15

Best possible speech recognizer on your own data

Tomáš Sýkora

ČlánekPlakát

18

Counting Vehicles in Image and Video

Dominik Gabzdyl

ČlánekPlakát

22

Benchmarking medical segmentation models with limited training sets

Kateřina Trávníčková, Oldřich Kodym

ČlánekPlakát

31

Counting Vehicles in Static Images

Ondřej Zemánek

ČlánekPlakát

34

Adaptive SYN Flood Mitigation Based on Attack Vector Detection and Mitigation Process Monitoring

Patrik Goldschmidt

ČlánekPlakát

19

Enticing – Semantic Search Engine

David Kozák

ČlánekPlakát

1

Platform for Cryptocurrency Address Collection

Vladislav Bambuch

ČlánekPlakátVideo

3

Využití Nix/NixOps pro průběžnou integraci a nasazení software při vývoji

Tomáš Vlk

ČlánekPlakát

8

Behavior-Based Network Device Tracking

Michael Polák

ČlánekPlakát

Ocenění partnery z průmyslu

31

Counting Vehicles in Static Images

Ondřej Zemánek

ČlánekPlakát

20

Detekce paralelních chyb ve víceprocesových programech

Monika Mužikovská

ČlánekPlakát

12

Static Deadlock Detection in Frama-C

Tomáš Dacík

ČlánekPlakát

9

Náhľad farby na stene pomocou rozšírenej reality v mobile

Dominik Vagala

ČlánekPlakátVideo

20

Detekce paralelních chyb ve víceprocesových programech

Monika Mužikovská

ČlánekPlakát

30

Počítání lidí v davu pomocí neuronových sítí s integrací do mapy

Adam Ferencz

ČlánekPlakátVideo

9

Náhľad farby na stene pomocou rozšírenej reality v mobile

Dominik Vagala

ČlánekPlakátVideo

30

Počítání lidí v davu pomocí neuronových sítí s integrací do mapy

Adam Ferencz

ČlánekPlakátVideo

Ocenění odbornou veřejností - cena Jiřího Kunovského

29

Improving robustness of neural networks against adversarial examples

Martin Gaňo

ČlánekPlakát

9

Náhľad farby na stene pomocou rozšírenej reality v mobile

Dominik Vagala

ČlánekPlakátVideo

11

Pokročilá evaluace privátnosti na sociálních sítích

Filip Januš

ČlánekPlakát

20

Detekce paralelních chyb ve víceprocesových programech

Monika Mužikovská

ČlánekPlakát

1

Platform for Cryptocurrency Address Collection

Vladislav Bambuch

ČlánekPlakátVideo

30

Počítání lidí v davu pomocí neuronových sítí s integrací do mapy

Adam Ferencz

ČlánekPlakátVideo