Web aktuálního ročníku konference najdete na https://excel.fit.vutbr.cz.

Sborník

z
1

Platform for Cryptocurrency Address Collection

Vladislav Bambuch

ČlánekPlakátVideo

2

Spätný preklad špecializovaných a pokročilých instrukčných sád nástrojom RetDec

Juraj Holub

ČlánekPlakát

3

Využití Nix/NixOps pro průběžnou integraci a nasazení software při vývoji

Tomáš Vlk

ČlánekPlakát

4

Monitorování IoT sítě pomocí SNMP

Kateryna Polishchuk

ČlánekPlakát

5

A Library for Tree Structures Analysis and Similar Structures Generation

Sergey Panov

ČlánekPlakát

6

Hardwarový indikátor oznámení pro telefony se systémem Android

Roman Bártl

ČlánekPlakátVideo

7

EnzymeMiner: Web Server for Automated Mining of Soluble Enzymes

Simeon Borko

ČlánekPlakát

8

Behavior-Based Network Device Tracking

Michael Polák

ČlánekPlakát

9

Náhľad farby na stene pomocou rozšírenej reality v mobile

Dominik Vagala

ČlánekPlakátVideo

10

Simulace sněhových a ledových struktur

Ondřej Čech

ČlánekPlakátVideo

11

Pokročilá evaluace privátnosti na sociálních sítích

Filip Januš

ČlánekPlakát

12

Static Deadlock Detection in Frama-C

Tomáš Dacík

ČlánekPlakát

13

Virtual Tour of FIT for Oculus Quest

Michal Janů

ČlánekPlakát

14

Speech Enhancement with Cycle-Consistent Neural Networks

Pavol Karlík

ČlánekPlakát

15

Best possible speech recognizer on your own data

Tomáš Sýkora

ČlánekPlakát

17

Estimation of Emotions from a Text and Analyzing Tweets

Aneta Dufková

ČlánekPlakátVideo

18

Counting Vehicles in Image and Video

Dominik Gabzdyl

ČlánekPlakát

19

Enticing – Semantic Search Engine

David Kozák

ČlánekPlakát

20

Detekce paralelních chyb ve víceprocesových programech

Monika Mužikovská

ČlánekPlakát

21

Rekonštrukcia poškodených častí odtlačkov prstov s využitím neurónových sietí

Michael Halinár

ČlánekPlakát

22

Benchmarking medical segmentation models with limited training sets

Kateřina Trávníčková, Oldřich Kodym

ČlánekPlakát

23

Infrastructure for Testing and Deployment of the Real-Time Localization Platform

Michal Ormoš

ČlánekPlakát

25

Framework pro tvorbu informačních systémů nad Universal Windows Platform

Jan Rajnoha

ČlánekPlakát

26

Evoluční návrh konvolučních neuronových sítí

Michal Piňos

ČlánekPlakát

27

Ultimate Arcade Suitcase

Lukas Erlich

ČlánekPlakát

29

Improving robustness of neural networks against adversarial examples

Martin Gaňo

ČlánekPlakát

30

Počítání lidí v davu pomocí neuronových sítí s integrací do mapy

Adam Ferencz

ČlánekPlakátVideo

31

Counting Vehicles in Static Images

Ondřej Zemánek

ČlánekPlakát

33

Inclusion of Regular Expressions with Counting

David Mikšaník

ČlánekPlakát

34

Adaptive SYN Flood Mitigation Based on Attack Vector Detection and Mitigation Process Monitoring

Patrik Goldschmidt

ČlánekPlakát

35

Automated human recognition from image data

Lukáš Dobiš

ČlánekPlakátVideo

Excel@FIT 2020 sborník v PDF [89,6 MB]

Příspěvky na Excel@FIT procházejí recenzním řízením, ale nejsou považovány za finální publikaci výsledku. Příspěvek na Excel@FIT se nevylučuje s následnou publikací na vědecké či odborné konferenci nebo v časopise. Autorům kvalitních příspěvků na Excel@FIT a jejich vedoucím se naopak taková publikace doporučuje.


Submissions at Excel@FIT go through a reviewing proces, but they are not considered to be final publications of the result. Contributions presented at Excel@FIT do not exclude further publication at a scientific or professional conference or in a journals. Contrary to that, authors of high-quality contributions at Excel@FIT and their supervisors are encouraged to prepare such a contribution.