Web aktuálního ročníku konference najdete na https://excel.fit.vutbr.cz.

Výsledky

Cena akademické obce - Technologická úroveň

19

Design, Construction and Control of Hexapod Walking Robot

Marek Žák

ČlánekPlakátVideo

1. místo
45

Coverability for Parallel Programs

Lenka Turoňová

ČlánekPlakát

2. místo
39

Building Delta Style FDM 3D Printer

Ladislav Mošner

ČlánekPlakátVideo

3. místo
48

Speech recognition system in A-PiMod project

Karel Beneš

ČlánekPlakát

4. místo
73

Real-Time Long-Term Visual Object Tracking

Martin Šimon

ČlánekPlakátVideo

5. místo

Cena akademické obce - Vědecký přínos

45

Coverability for Parallel Programs

Lenka Turoňová

ČlánekPlakát

1. místo
35

Verification of Pointer Programs Based on Forest Automata

Martin Hruška

ČlánekPlakát

2. místo
72

Fast Cryptographic Constants Identification in Retargetable Machine-code Decompilation

Peter Matula

ČlánekPlakát

3. místo
94

Multiframe neural networks in speech recognition

Kateřina Žmolíková

ČlánekPlakát

4. místo
81

Evoluční návrh pro aproximaci obvodů

Petr Dvořáček

ČlánekPlakát

5. místo

Cena průmyslu - Inovační potenciál

73

Real-Time Long-Term Visual Object Tracking

Martin Šimon

ČlánekPlakátVideo

1. místo
95

Human gesture recognition using top view depth data obtained from Kinect sensor

Jan Bednařík, David Herman

ČlánekPlakátVideo

2. místo
81

Evoluční návrh pro aproximaci obvodů

Petr Dvořáček

ČlánekPlakát

3. místo
31

Detekce a rozpoznání registrační značky vozidla pro analýzu dopravy

Tereza Černá

ČlánekPlakát

4. místo
25

Získanie prístupu k šifrovanej komunikácii

Miroslav Slivka

ČlánekPlakát

5. místo

Cena průmyslu - Obchodní potenciál

64

Automatic Vehicle Trajectory Extraction from~Aerial Video Data

Adam Babinec

ČlánekPlakátVideo

1. místo
50

ColonyCatcher - zpracování obrazu Petriho misek

Jakub Adámek

ČlánekPlakátVideo

2. místo
95

Human gesture recognition using top view depth data obtained from Kinect sensor

Jan Bednařík, David Herman

ČlánekPlakátVideo

3. místo
19

Design, Construction and Control of Hexapod Walking Robot

Marek Žák

ČlánekPlakátVideo

4. místo
94

Multiframe neural networks in speech recognition

Kateřina Žmolíková

ČlánekPlakát

5. místo

Cena veřejnosti - Výborný nápad

95

Human gesture recognition using top view depth data obtained from Kinect sensor

Jan Bednařík, David Herman

ČlánekPlakátVideo

1. místo
53

An interactive simulator for data-flow graphs

David Kovařík

ČlánekPlakátVideo

2. místo
19

Design, Construction and Control of Hexapod Walking Robot

Marek Žák

ČlánekPlakátVideo

3. místo
70

Odhad nadmořské výšky z obrazu

Jan Vašíček

ČlánekPlakát

4. místo
42

Braille Reader on Mobile Device

Jan Krušina

ČlánekPlakátVideo

5. místo

Cena veřejnosti - Společenský přínos

42

Braille Reader on Mobile Device

Jan Krušina

ČlánekPlakátVideo

1. místo
64

Automatic Vehicle Trajectory Extraction from~Aerial Video Data

Adam Babinec

ČlánekPlakátVideo

2. místo
83

Zákonné odposlechy v SDN

Barbora Franková

ČlánekPlakát

3. místo
95

Human gesture recognition using top view depth data obtained from Kinect sensor

Jan Bednařík, David Herman

ČlánekPlakátVideo

4. místo
19

Design, Construction and Control of Hexapod Walking Robot

Marek Žák

ČlánekPlakátVideo

5. místo

Ceny sponzorů

25

Získanie prístupu k šifrovanej komunikácii

Miroslav Slivka

ČlánekPlakát

25

Získanie prístupu k šifrovanej komunikácii

Miroslav Slivka

ČlánekPlakát

34

Vehicle Re-identification in video

Dominik Zapletal

ČlánekPlakát

19

Design, Construction and Control of Hexapod Walking Robot

Marek Žák

ČlánekPlakátVideo

81

Evoluční návrh pro aproximaci obvodů

Petr Dvořáček

ČlánekPlakát