Web aktuálního ročníku konference najdete na https://excel.fit.vutbr.cz.

Sborník

16

Parsers based on programmed grammars

Luboš Vaníček

Článek

17

Generative Power of Simple Matrix Grammars Depending on the Number of Their Components

Ondřej Soukup

ČlánekPlakát

18

Optimalizácia LLVM IR pre účely spätného prekladu

Jaroslav Kollár

Článek

19

Design, Construction and Control of Hexapod Walking Robot

Marek Žák

ČlánekPlakátVideo

20

Game Interface with Data Projector and Leap Motion

Jonáš Holcner

ČlánekVideo

21

Využití syntézy na systémové úrovni pro aplikace s platformou Xilinx ZYNQ

Jiří Husák

ČlánekVideo

22

Automatické generování UML diagramu tříd

Martin Brázdil

ČlánekVideo

23

Zásobníkové systémy a jejich použití v syntaktické analýze

Zdeněk Křesťan

Článek

24

Modelování fuzzy logických spojek

Vojtěch Havlena

ČlánekPlakát

25

Získanie prístupu k šifrovanej komunikácii

Miroslav Slivka

ČlánekPlakát

26

AutoTaxi System Design for Aircraft

Juraj Kardoš

ČlánekPlakátVideo

27

Souběžné učení v koevolučních algoritmech

Michal Wiglasz

ČlánekPlakát

28

A low-cost plotter controlled by FITkit

Ivan Ševčík

Článek

29

Parsing based on parallel communicating pushdown automata systems

Jakub Šoustar

Článek

30

Generic Unpacker of Executable Files

Marek Milkovič

ČlánekPlakát

31

Detekce a rozpoznání registrační značky vozidla pro analýzu dopravy

Tereza Černá

ČlánekPlakát

32

Automatická koordinace a řízení procesů na platformě Java

Martin Janyš

Článek

33

Automatický obchodní systém založený na rozpoznávání svíčkových formací

Roman Mikulenčák

ČlánekVideo

34

Vehicle Re-identification in video

Dominik Zapletal

ČlánekPlakát

35

Verification of Pointer Programs Based on Forest Automata

Martin Hruška

ČlánekPlakát

36

Vyhledávání příbuzných enzymů s modifikovanou funkcí v proteinových databázích

Jiří Hon

ČlánekPlakát

37

RAPHYD: Predictor of the Effect of Amino Acid Substitutions on Protein Function

Miloš Musil

ČlánekPlakát

38

Automatic Link Detection in Parts of Audiovisual Documents

Marek Sychra

Článek

39

Building Delta Style FDM 3D Printer

Ladislav Mošner

ČlánekPlakátVideo

40

Fast Reconstruction of Photoacoustic Images

Filip Kuklis

Článek

42

Braille Reader on Mobile Device

Jan Krušina

ČlánekPlakátVideo

43

Identifikace státní příslušnosti vozidel pomocí dvoudimensionálních automatů

Zdeněk Hladík

ČlánekPlakát

44

Živé panorama

Lenka Jalůvková

ČlánekPlakátVideo

45

Coverability for Parallel Programs

Lenka Turoňová

ČlánekPlakát

46

Extension of Behavioral Analysis of Network Traffic Focusing on Attack Detection

Martin Teknos

Článek

47

Communication platform for management and control of robots

Andrej Tichý

Článek

48

Speech recognition system in A-PiMod project

Karel Beneš

ČlánekPlakát

50

ColonyCatcher - zpracování obrazu Petriho misek

Jakub Adámek

ČlánekPlakátVideo

51

Případ užití procesu BDD v testování aplikací v PHP

Farida Kudaiberdiyeva

Článek

52

n-Parallel Jumping Finite Automata

Radim Kocman

ČlánekPlakát

53

An interactive simulator for data-flow graphs

David Kovařík

ČlánekPlakátVideo

54

Správa času - Android app s filosofií First-Things-First

Martin Sladeček

ČlánekPlakát

55

Implementácia výpočtovo náročných algoritmov na Intel Xeon Phi

Dominik Šimek

ČlánekPlakát

56

Systém pro pokročilé plánování

Aleš Horký

Článek

57

Kartézské genetické programování s LUT

Karolína Hajná

ČlánekPlakát

58

Domovní přístupový systém s hlasovou biometrií

Jan Bauer, Petr Schwarz

Článek

59

Grammar Systems Applied to Parsing

Jakub Martiško

ČlánekPlakát

60

Paralelní faktorizace celých čísel metodou SIQS

Dominik Breitenbacher

ČlánekPlakát

63

Radar altimeter for ultralight aircraft

Marek Absolon

Článek

64

Automatic Vehicle Trajectory Extraction from~Aerial Video Data

Adam Babinec

ČlánekPlakátVideo

65

Error Recovery during Top-Down Parsing: Acceptable-sets derived from continuation

Alena Obluková

ČlánekPlakát

66

Rain prediction from meteoradar images

Michael Vlček

Článek

67

Optimalizace plánování úkolů pro management pomocí SharePoint

Tomáš Winkler

Článek

68

Prednasky.com - propojení s video servery FIT

Pavel Černý

ČlánekPlakát

70

Odhad nadmořské výšky z obrazu

Jan Vašíček

ČlánekPlakát

72

Fast Cryptographic Constants Identification in Retargetable Machine-code Decompilation

Peter Matula

ČlánekPlakát

73

Real-Time Long-Term Visual Object Tracking

Martin Šimon

ČlánekPlakátVideo

74

Multicopter collision avoidance system

Radim Hrazdil

Článek

76

Plagiarism Recognizer in PHP Source Code

Ondřej Krpec

ČlánekPlakát

77

SDN riadené pomocou identity používateľov

Martin Holkovič

ČlánekPlakát

78

HDR Image Artifact Compensation

Věra Müllerová

ČlánekPlakát

80

Evaluation of Schedule Characteristics in RCPSP

Petr Šebek, Martin Hrubý

ČlánekPlakát

81

Evoluční návrh pro aproximaci obvodů

Petr Dvořáček

ČlánekPlakát

82

Robot řízený mikroprocesorovou jednotkou PIC napojený na ROS

Petr Heřman

ČlánekPlakát

83

Zákonné odposlechy v SDN

Barbora Franková

ČlánekPlakát

84

Query-by-Example Spoken Term Detection

Miroslav Skácel

ČlánekPlakát

87

Real-Time Rendering of a Scene With Many Pedestrians

Václav Pfudl

ČlánekPlakátVideo

88

Funkčná verifikácia robotického systému pomocou metodiky UVM

Stanislav Krajcir

Článek

90

Progressive photon mapping na GPU

Tomáš Lysek

Článek

91

Agregácia a odporúčanie miest a udalostí z Facebooku

Matej Dubeň

Článek

93

Optimalizace zobrazování komplexních scén na mobilních zařízeních s využitím enginu Unity

Michal Matýšek

Článek

94

Multiframe neural networks in speech recognition

Kateřina Žmolíková

ČlánekPlakát

95

Human gesture recognition using top view depth data obtained from Kinect sensor

Jan Bednařík, David Herman

ČlánekPlakátVideo

98

Automatic License Plate Recognition System

Jakub Špaňhel

ČlánekPlakát

99

Detection of Fire in Images and Video

Tomáš Poledník

ČlánekPlakátVideo

101

Mobile Application for Real-Time Interactive Montage

Petr Palata

Článek

102

On #-rewriting systems with pure pushdowns

Jiří Kučera

ČlánekPlakát