Web aktuálního ročníku konference najdete na https://excel.fit.vutbr.cz.

Program

Čtvrtek 30. 4. 2015

9.00 Zahájení konference
9.10 Prezentace vybraných studentských prací I.
10.40 Přestávka s občerstvením
11.00 Prezentace vybraných studentských prací II.
12.30 Představení autorů odpolední přehlídky
13.00 Teplé občerstvení
13.30 Soutěžní přehlídka studentských prací formou plakátů a prototypů
16.00 Přestávka s občerstvením
16.30 Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen
17.00 Kulturní program - společenské setkávání, spolupráce, občerstvení, Rock na FIT
22.00 Předpokládaný konec akce
  • Vstupné zdarma.
  • Stánky a prezentace sponzorů budou k navštívení po celý den v hlavních prostorách konference.

Prezentace prací

V dopoledním bloku budou v hlavním sále konference autoři vybraných prací prezentovat své výsledky. Vybraní autoři v 15ti minutových prezentacích představí výsledky své tvůrčí činnosti.

19

Design, Construction and Control of Hexapod Walking Robot

Marek Žák

ČlánekPlakátVideo

27

Souběžné učení v koevolučních algoritmech

Michal Wiglasz

ČlánekPlakát

31

Detekce a rozpoznání registrační značky vozidla pro analýzu dopravy

Tereza Černá

ČlánekPlakát

36

Vyhledávání příbuzných enzymů s modifikovanou funkcí v proteinových databázích

Jiří Hon

ČlánekPlakát

37

RAPHYD: Predictor of the Effect of Amino Acid Substitutions on Protein Function

Miloš Musil

ČlánekPlakát

53

An interactive simulator for data-flow graphs

David Kovařík

ČlánekPlakátVideo

59

Grammar Systems Applied to Parsing

Jakub Martiško

ČlánekPlakát

70

Odhad nadmořské výšky z obrazu

Jan Vašíček

ČlánekPlakát

73

Real-Time Long-Term Visual Object Tracking

Martin Šimon

ČlánekPlakátVideo

81

Evoluční návrh pro aproximaci obvodů

Petr Dvořáček

ČlánekPlakát

94

Multiframe neural networks in speech recognition

Kateřina Žmolíková

ČlánekPlakát

95

Human gesture recognition using top view depth data obtained from Kinect sensor

Jan Bednařík, David Herman

ČlánekPlakátVideo

Soutěžní přehlídka

Vybrané práce na soutěžní přehlídku budou prezentovány plakátem a často i demonstrátorem nebo prototypem řešení. Každý návštěvník tak bude mít možnost si autorská díla v klidu prohlédnout, osobně se s autorem práce setkat, zjistit si detaily řešení a prodiskutovat další možnosti a nápady.

V průběhu přehlídky bude probíhat hlasování o nejlepší práce v různých kategoriích. Každý návštěvník bude mít možnost vyjádřit svůj názor a volit v různých kategoriích.

V jakých kategoriích mohu hlasovat?

Jsem akademický nebo vědecký pracovník FIT. Technologická úroveň Vědecký přínos Výborný nápad Společenský přínos
Jsem návštěvník ze sponzorské firmy. Inovační potenciál Obchodní potenciál Výborný nápad Společenský přínos
Jsem běžný návštěvník.     Výborný nápad Společenský přínos

Konkrétní způsob hlasování bude zveřejněn a představen až v den a místě konání soutěžní přehlídky.

Slavnostní vyhlášení

V hlavním sále konference proběhne na závěr odpoledního bloku vyhlášení 5ti nejlepších prací v každé z 6ti kategorií a předání cen. Závěrečné pořadí prací určíte Vy, každý hlasující návštěvník konference Excel@FIT 2015, svýmy hlasy, které v průběhu přehlídky autorům udělíte.

Kulturní program

Na závěr konference Excel@FIT proběhne na nádvoří FIT VUT doprovodný kulturní program.

Vybrané práce na soutěžní přehlídku

17

Generative Power of Simple Matrix Grammars Depending on the Number of Their Components

Ondřej Soukup

ČlánekPlakát

19

Design, Construction and Control of Hexapod Walking Robot

Marek Žák

ČlánekPlakátVideo

24

Modelování fuzzy logických spojek

Vojtěch Havlena

ČlánekPlakát

25

Získanie prístupu k šifrovanej komunikácii

Miroslav Slivka

ČlánekPlakát

26

AutoTaxi System Design for Aircraft

Juraj Kardoš

ČlánekPlakátVideo

27

Souběžné učení v koevolučních algoritmech

Michal Wiglasz

ČlánekPlakát

30

Generic Unpacker of Executable Files

Marek Milkovič

ČlánekPlakát

31

Detekce a rozpoznání registrační značky vozidla pro analýzu dopravy

Tereza Černá

ČlánekPlakát

34

Vehicle Re-identification in video

Dominik Zapletal

ČlánekPlakát

35

Verification of Pointer Programs Based on Forest Automata

Martin Hruška

ČlánekPlakát

36

Vyhledávání příbuzných enzymů s modifikovanou funkcí v proteinových databázích

Jiří Hon

ČlánekPlakát

37

RAPHYD: Predictor of the Effect of Amino Acid Substitutions on Protein Function

Miloš Musil

ČlánekPlakát

39

Building Delta Style FDM 3D Printer

Ladislav Mošner

ČlánekPlakátVideo

42

Braille Reader on Mobile Device

Jan Krušina

ČlánekPlakátVideo

43

Identifikace státní příslušnosti vozidel pomocí dvoudimensionálních automatů

Zdeněk Hladík

ČlánekPlakát

44

Živé panorama

Lenka Jalůvková

ČlánekPlakátVideo

45

Coverability for Parallel Programs

Lenka Turoňová

ČlánekPlakát

48

Speech recognition system in A-PiMod project

Karel Beneš

ČlánekPlakát

50

ColonyCatcher - zpracování obrazu Petriho misek

Jakub Adámek

ČlánekPlakátVideo

52

n-Parallel Jumping Finite Automata

Radim Kocman

ČlánekPlakát

53

An interactive simulator for data-flow graphs

David Kovařík

ČlánekPlakátVideo

54

Správa času - Android app s filosofií First-Things-First

Martin Sladeček

ČlánekPlakát

55

Implementácia výpočtovo náročných algoritmov na Intel Xeon Phi

Dominik Šimek

ČlánekPlakát

57

Kartézské genetické programování s LUT

Karolína Hajná

ČlánekPlakát

59

Grammar Systems Applied to Parsing

Jakub Martiško

ČlánekPlakát

60

Paralelní faktorizace celých čísel metodou SIQS

Dominik Breitenbacher

ČlánekPlakát

64

Automatic Vehicle Trajectory Extraction from~Aerial Video Data

Adam Babinec

ČlánekPlakátVideo

70

Odhad nadmořské výšky z obrazu

Jan Vašíček

ČlánekPlakát

72

Fast Cryptographic Constants Identification in Retargetable Machine-code Decompilation

Peter Matula

ČlánekPlakát

73

Real-Time Long-Term Visual Object Tracking

Martin Šimon

ČlánekPlakátVideo

76

Plagiarism Recognizer in PHP Source Code

Ondřej Krpec

ČlánekPlakát

77

SDN riadené pomocou identity používateľov

Martin Holkovič

ČlánekPlakát

78

HDR Image Artifact Compensation

Věra Müllerová

ČlánekPlakát

80

Evaluation of Schedule Characteristics in RCPSP

Petr Šebek, Martin Hrubý

ČlánekPlakát

81

Evoluční návrh pro aproximaci obvodů

Petr Dvořáček

ČlánekPlakát

82

Robot řízený mikroprocesorovou jednotkou PIC napojený na ROS

Petr Heřman

ČlánekPlakát

83

Zákonné odposlechy v SDN

Barbora Franková

ČlánekPlakát

84

Query-by-Example Spoken Term Detection

Miroslav Skácel

ČlánekPlakát

87

Real-Time Rendering of a Scene With Many Pedestrians

Václav Pfudl

ČlánekPlakátVideo

94

Multiframe neural networks in speech recognition

Kateřina Žmolíková

ČlánekPlakát

95

Human gesture recognition using top view depth data obtained from Kinect sensor

Jan Bednařík, David Herman

ČlánekPlakátVideo

98

Automatic License Plate Recognition System

Jakub Špaňhel

ČlánekPlakát

99

Detection of Fire in Images and Video

Tomáš Poledník

ČlánekPlakátVideo

102

On #-rewriting systems with pure pushdowns

Jiří Kučera

ČlánekPlakát