Web aktuálního ročníku konference najdete na https://excel.fit.vutbr.cz.

Sborník

z
1

Warehouse Manager: Nástroj pro pokročilou simulaci a optimalizaci skladových operací

Filip Kočica

Článek

2

Gathering knowledge about devices in local networks by analyzing service discovery protocols

Ondřej Sedláček

Článek

3

Detekce parkovacích míst s použitím radaru

Kateřina Kunorzová

Článek

4

Detekce anomálií v chování davu na videodatech z dronu

David Bažout

Článek

5

Deepfakes - really fake?

Anton Firc

Článek

6

3D Print in education

Vojtěch Staněk

Článek

7

Deciding S1S Using Büchi Automata

Barbora Šmahlíková

Článek

8

Zobrazení a úprava informací v Transparency and Consent Framework

Aleš Postulka

Článek

9

Predikce úspěšnosti datových sad

Jiří Setinský

Článek

10

Porovnání kódování problému v evolučním návrhu kombinačních obvodů

Adam Sedláček

Článek

11

Z hloupého bojleru chytrý pomocí chytré zásuvky

Adam Grünwald

Článek

12

Získávání informací o uživatelích na webových stránkách

Tomáš Vondráček

Článek

13

JA3cury - A new approch to TLS fingerprinting by merging fingerprinting methods

Lukáš Hejcman, Karel Hynek, Tomáš Čejka

Článek

14

Karel 3D – Application for Teaching of Programming

Vojtěch Čoupek, Vojtěch Čoupek

Článek

15

Platform for measurement of JavaScript APIs usage on a web

Marek Schauer

Článek

16

Optimizing Automata Product Construction and Emptiness Test

David Chocholatý, Lukáš Holík

Článek

17

OSLC Adapter for Software Analysis

Ondřej Vašíček

Článek

18

Holographic Injection - Let There Be True 3D

Roman Dobiáš

Článek

19

ArithsGen: Generátor aritmetických obvodů pro HW akcelerátory

Jan Klhůfek

Článek

20

Applying Code Change Patterns during Analysis of Program Equivalence

Petr Šilling

Článek

21

Neural network training process visualization

Silvie Němcová

Článek

22

Automatizovaná anotace síťových zařízení a následná klasifikace podle statistického chování

Pavel Eis

Článek

23

Detection of Boxes in Image

Adam Žitňansḱý

Článek

24

Detection of Yoga Poses in Image and Video

Jiří Kutálek

Článek

25

Interpretation of Deep Neural Networks in Speech Classification

Marek Sarvaš

Článek

26

Vizualizační nástroj pro pilota dronu v Microsoft HoloLens 2

Marek Václavík

Článek

27

Authoring System for Defining Geospatial Objects

Andrej Tlčina

Článek

28

Návrh gramatiky a uživatelského rozhraní pro filtrování a vizualizaci časoprostorových dat

Richard Hauerland

Článek

29

Modeling of Enhanced Interior Gateway Routing Protocol

Jan Zavřel

Článek

30

Anticurtaining - obrazový filtr pro elektronovou mikroskopii

Martin Dvořák

Článek

31

Generative Adversarial Networks Applied for Privacy Preservation in Biometric-Based Authentication and Identification

Ľuboš Mjachky

Článek

32

SAT solver in nondeterministic automata minimization

Michal Šedý

Článek

33

Visualization System of Network Forensic Data

Ivan Manoilov

Článek

34

Aplikace pro detekci a vizualizaci anomálie

Adam Ferencz, David Bažout

Článek

35

Mixture of mixtures method for unsupervised speech separation

Ján Pavlus

Článek

36

Darkmarket Forensics

Daniel Dolejška

Článek

37

Navigace uvnitř budov v rozšířené realitě

Oliver Rainoch

Článek

38

Interaktivní průvodce pro zoologické zahrady

Martin Macháček

Článek

39

Určenie obsadenosti parkoviska z obrazu

Pavol Dubovec

Článek

40

Personal Voice Activity Detection

Šimon Sedláček

Článek

41

Information System for Management of Geographical Data Visualizations

Jan Grossmann

Článek

42

Fast, Scalable and DoS-Resistant Proof-of-Stake Consensus Protocol Based on an Anonymization Layer

Marek Tamaškovič

Článek

43

Secure Provisioning of IoT Devices

Petr Rusiňák

Článek

44

Innovating Sports Shooting With Computer Vision

Jana Gregorová

Článek

46

Blokovanie sledovacích prvkov pre prehliadače založené na WebKitGTK

Samuel Dudík

Článek

47

Plan my Meals - Automatic meal planning and nutrition monitoring

Jakub Pojsl

Článek

48

Wi-Fi attacks using ESP32

Richard Stehlik

Článek

49

PAYNT: Towards Powerful Automated Synthesis of Probabilistic Programs

Šimon Stupinský

Článek

50

Beat Grep with Counters

Michal Horký

Článek

52

BiNMon - Bitcoin Network Monitor: Platforma pro monitorování sítě Bitcoin

Vladimir Jerabek

Článek

53

Využití neanotovaných dat pro trénování OCR

Petr Buchal

Článek

54

Geographic data visualizations using heat maps with support for color blind users

Petr Kašpar

Článek

56

Relevance of Usable Security Guidelines from IT Professional Point of View

Katarína Galanská

Článek

57

Advanced Static Analysis of Atomicity in Concurrent Programs through Facebook Infer

Dominik Harmim

Článek

58

Aplikace chytrých hodinek pro podporu sportovního tréninku a závodů

Pavel Dohnalík

Článek

Příspěvky na Excel@FIT procházejí recenzním řízením, ale nejsou považovány za finální publikaci výsledku. Příspěvek na Excel@FIT se nevylučuje s následnou publikací na vědecké či odborné konferenci nebo v časopise. Autorům kvalitních příspěvků na Excel@FIT a jejich vedoucím se naopak taková publikace doporučuje.


Submissions at Excel@FIT go through a reviewing proces, but they are not considered to be final publications of the result. Contributions presented at Excel@FIT do not exclude further publication at a scientific or professional conference or in a journals. Contrary to that, authors of high-quality contributions at Excel@FIT and their supervisors are encouraged to prepare such a contribution.