Web aktuálního ročníku konference najdete na https://excel.fit.vutbr.cz.

Výsledky

Ocenění odborným panelem

18

Advanced evolutionary image filtering

Ivana Saranová

ČlánekPlakátVideo

21

Information Fusion for Classification of Network Devices

Ondřej Sedláček

ČlánekPlakát

44

Datasets for Network Security

Jiří Setinský

ČlánekPlakát

74

Bezdrátová senzorová síť

Matúš Nosko

ČlánekPlakát

24

Data Analysis and Visualization of the City Councils

Kristýna Zaklová

ČlánekPlakát

28

Zorazení rozsáhlých volumetrických dat na CPU

Jan Svoboda

ČlánekPlakátVideo

30

Model of Cycling Traffic Intensity in Brno

Radoslav Eliáš

ČlánekPlakát

31

Multi-Target Multi-Camera Tracking

Dominik Kroupa

ČlánekPlakátVideo

43

Vision-based Web Page Segmentation

František Maštera

ČlánekPlakát

69

Measuring the Thickness of Material Layers Removed from a Sample in an Electron Microscope

Jiří Kutálek

ČlánekPlakát

23

Search and Explore: Symbiotic Policy Synthesis in POMDPs

Filip Macák

ČlánekPlakát

56

MTBDD-based Quantum Circuit Simulation

Sára Jobranová

ČlánekPlakát

55

Resistance of Deepfake Detectors to Modified Audio Recordings

Eva Trnovská

ČlánekPlakát

46

New Techniques of Compact Representation of Boolean Functions

Ján Maťufka

ČlánekPlakát

12

Fee-Redistribution Contracts

Rastislav Budinský

ČlánekPlakát

11

Evolutionary Optimization of Convolutional Neural Networks

Vojtěch Čoupek

ČlánekPlakát

16

Leveraging Pretrained Models for Automatic Speech Recognition in Psychotherapy Sessions

Alexander Polok

ČlánekPlakát

26

Metal Artifacts Reduction in Dental CT Scans

Dominik Vágner

ČlánekPlakát

45

Image-based Clustering of Microbial Colonies

Jan Láncoš

ČlánekPlakát

53

Automated Quantization of Neural Networks

Miroslav Šafář

ČlánekPlakát

82

Design of Accuracy Predictors for Convolutional Neural Networks

Šimon Šmída

ČlánekPlakát

Ocenění partnery z průmyslu

14

Static Data Race Detection in Low-Level C Code

Lucie Svobodová

ČlánekPlakát

56

MTBDD-based Quantum Circuit Simulation

Sára Jobranová

ČlánekPlakát

38

Damaged Facial Image Reconstruction

Filip Pleško

ČlánekPlakát

64

Fingerprint Identity Preserving Generative Adversarial Networks

Ján Kačur

ČlánekPlakát

53

Automated Quantization of Neural Networks

Miroslav Šafář

ČlánekPlakát

16

Leveraging Pretrained Models for Automatic Speech Recognition in Psychotherapy Sessions

Alexander Polok

ČlánekPlakát

24

Data Analysis and Visualization of the City Councils

Kristýna Zaklová

ČlánekPlakát

28

Zorazení rozsáhlých volumetrických dat na CPU

Jan Svoboda

ČlánekPlakátVideo

28

Zorazení rozsáhlých volumetrických dat na CPU

Jan Svoboda

ČlánekPlakátVideo

69

Measuring the Thickness of Material Layers Removed from a Sample in an Electron Microscope

Jiří Kutálek

ČlánekPlakát

74

Bezdrátová senzorová síť

Matúš Nosko

ČlánekPlakát

18

Advanced evolutionary image filtering

Ivana Saranová

ČlánekPlakátVideo

14

Static Data Race Detection in Low-Level C Code

Lucie Svobodová

ČlánekPlakát

30

Model of Cycling Traffic Intensity in Brno

Radoslav Eliáš

ČlánekPlakát

12

Fee-Redistribution Contracts

Rastislav Budinský

ČlánekPlakát

Ocenění odbornou veřejností - cena Jiřího Kunovského

56

MTBDD-based Quantum Circuit Simulation

Sára Jobranová

ČlánekPlakát

3

Keyboard and Keys Image Recognition

Jan Lorenc

ČlánekPlakát

24

Data Analysis and Visualization of the City Councils

Kristýna Zaklová

ČlánekPlakát

64

Fingerprint Identity Preserving Generative Adversarial Networks

Ján Kačur

ČlánekPlakát

14

Static Data Race Detection in Low-Level C Code

Lucie Svobodová

ČlánekPlakát